Social Pedagogy: The editorial team of Social Pedagogy

Editorial Board and Editorial Office

Editorial Board

Józefa Brągiel (Opole), Michał Bron Jr (Sweden), Ewelina Cazottes (Francja), Wioleta Danilewicz (Bialystok), Batia Gilad (Israel),  Kathrin Maier (Germany), Ewa Marynowicz-Hetka (Lodz), Krystyna Marzec-Holka (Warsaw), Miloslav Juzl (Czech Republic), Bożena Matyjas (Kielce), Zbyszko Melosik (Poznan), Maria Mendel (Gdansk), Jerzy Modrzewski (Poznan), Agnieszka Naumiuk (Warsaw), Jan Niewęgłowski (Warsaw), Jerzy Nikitorowicz (Bialystok), Ewa Ogrodzka-Mazur (Cieszyn/Katowice), Urlich Paetzold (Germany), Joanna Ostrouch-Kamińska (Olsztyn), Jacek Piekarski (Lodz), Tadeusz Pilch (Warsaw), Andrzej Radziewicz-Winnicki (Lodz), Katarzyna Segiet (Poznan), Bohdan Skrzypczak (Warsaw), Mirosław Sobecki (Bialystok), Janusz Surzykiewicz (Germany), Ewa Syrek (Katowice), Alina Szczurek-Boruta (Cieszyn/Katowice),
Mirosław J. Szymański (Warsaw), Mikołaj Winiarski (Warsaw), Ladislav Vaska (Slovakia)

Editorial Office

Editor-in-Chief: Krzysztof Dziurzyński

V-ce Editor-in-Chief: Ewa Jarosz, Barbara Smolińska-Theiss

Assistant Editor: Anna Perkowska-Klejman

Associate Editors: Danuta Uryga

Language Editors: Andrzej Sawicki (English), Bernadetta Rudzińska (Polish)

Statistical Editor: Albert Izdebski