Social Pedagogy: The editorial team of Social Pedagogy

Editorial Board and Editorial Office

Editorial Board

Józefa Brągiel (Opole), Michał Bron Jr (Sweden), Ewelina Cazottes (Francja), Wioleta Danilewicz (Bialystok), Batia Gilad (Israel),  Kathrin Maier (Germany), Ewa Marynowicz-Hetka (Lodz), Krystyna Marzec-Holka (Warsaw), Bożena Matyjas (Kielce), Zbyszko Melosik (Poznan), Maria Mendel (Gdansk), Jerzy Modrzewski (Poznan), Agnieszka Naumiuk (Warsaw), Jan Niewęgłowski (Warsaw), Jerzy Nikitorowicz (Bialystok), Ewa Ogrodzka-Mazur (Cieszyn/Katowice), Urlich Paetzold (Germany), Joanna Ostrouch-Kamińska (Olsztyn), Jacek Piekarski (Lodz), Tadeusz Pilch (Warsaw), Andrzej Radziewicz-Winnicki (Lodz), Katarzyna Segiet (Poznan), Bohdan Skrzypczak (Warsaw), Mirosław Sobecki (Bialystok), Janusz Surzykiewicz (Germany), Ewa Syrek (Katowice), Alina Szczurek-Boruta (Cieszyn/Katowice), Mirosław J. Szymański (Warsaw), Bogusław Śliwerski (Lodz), Mikołaj Winiarski (Warsaw)

Editorial Office

Editor-in-Chief: Wiesław Theiss

V-ce Editor-in-Chief: Ewa Jarosz, Barbara Smolińska-Theiss, Marta Wiatr

Assistant Editor: Anna Perkowska-Klejman

Associate Editors: Danuta Uryga, Basia Vucic

Language Editors: Marta Kulesza (German), Anna Odrowąż-Coates (English),

Marek Siwicki (Polish)

Statistical Editor: Michał Kwiatkowski