2/2013

Social Pedagogy Volume 2(48) Year XII 2013

Social Pedagogy No2(48)

PDFList of contents 2(48) XII 2013

The Family as a Learning Environment
(Rodzina jako środowisko uczące się)

Pages: 7 – 21
Marta Wiatr
PDFAbstract

Parent-teacher collaboration: continuity and change perspective
(Współpraca rodziców i nauczycieli – perspektywa kontynuacji i zmiany)

Pages: 23 – 43
Mikołaj Winiarski
PDFAbstract

Catholic socio-educational work. Notes on the issue
(Katolicka praca społeczno-wychowawcza. Szkic zagadnienia)

Pages: 47 – 71
Wiesław Theiss
PDFAbstract

European Voluntary Service and its Perception in Poland
(Wolontariat Europejski i jego recepcja w Polsce)

Pages: 73 – 88
Agata Cudowska, Agata Butarewicz
PDFAbstract

Volunteering in non-governmental organizations in Poland
(Wolontariatw organizacjach pozarządowych w Polsce)

Pages: 89 – 114
Mirosław Górecki
PDFAbstract

Aggression in the young generation – theoretical and empirical exemplifications
(Agresja w młodym pokoleniu– teoretyczne i empiryczne egzemplifikacje)

Pages: 115 – 136
Ewa Wysocka
PDFAbstract

Immigrants and refugees in Denmark – a researcher’s perspective
(Imigranci i uchodźcy w Danii – perspektywa badacza)

Pages: 137 – 154
Edyta Januszewska
PDFAbstract

The Year of Janusz Korczak in Latin America
(Obchody Roku Janusza Korczaka w Ameryce Łacińskiej)

Pages: 155 – 167
Piotr Konieczny
PDFAbstract