1/2014

Social Pedagogy Volume 1(51) Year XIII 2014

Social Pedagogy No1(51)

PDFList of contents 1(51) XIII 2014

Quality of childhood in Poland – critical diagnosis and recomendations
(Jakość dzieciństwa w Polsce – diagnoza krytyczna i rekomendacje)

Pages: 13 – 32
Ewa Jarosz
PDFAbstract

The application of humanistic coefficient within the qualitative research paradigm
(Re)interpretation of Florian Znaniecki’s theory

(Zastosowanie współczynnika humanistycznego w jakościowej orientacji badawczej
(Re)interpretacja teorii Floriana Znanieckiego)

Pages: 33 – 44
Dorota Zaworska-Nikoniuk
PDFAbstract

Autobiographical experience
as a tool of ethnographic study into the hidden world of Saudi women

(Autobiografia jako narzędzie badań etnograficznych
i klucz do ukrytego świata saudyjskich kobiet)

Pages: 45 – 55
Anna Odrowąż-Coates
PDFAbstract

Educational aspirations of young people and the motives for taking up studies
(Aspiracje edukacyjne młodzieży a motywy podejmowania studiów)

Pages: 57 – 74
Adam Kucharski, Maria Ligocka
PDFAbstract

Migration as a journey towards adulthood: the main developmental problems of migrant children
(Migracja jako podróż ku dorosłości: o głównych problemach rozwojowych dzieci – migrantów)

Pages: 75 – 93
Anna Linka
PDFAbstract

Care and education at school integrated with the social environment
– the old and the new perspective

(Opieka i wychowanie w szkole zintegrowanej ze środowiskiem
– między starą a nową perspektywą)

Pages: 95 – 105
Anna Perkowska-Klejman, Anna Górka-Strzałkowska
PDFAbstract

Membership of youth subcultures
(Przynależność do wybranych subkultur młodzieżowych)

Pages: 107 – 125
Aneta Baranowska
PDFAbstract

The hip-hop subculture’s view of the world and the lives of its young members
(Obraz świata i własnego życia młodego pokolenia – reprezentantów subkultury hip-hopowej i młodzieży niezrzeszonej w subkulturach)

Pages: 127 – 142
Agata Junger
PDFAbstract

The identification of youth with the subculture of football fans
(O identyfikacji młodzieży z subkulturą kibiców piłkarskich)

Pages: 143 – 155
Krzysztof Sawicki,Karol Konaszewski
PDFAbstract