1-2/2021

Pedagogika Społeczna 1-2(79-80) Rok XXI 2021

PDF Spis treści 1-2(78-80) XXI 2021

Od Redakcji

Strony: 09 – 12

Krystyna Błeszyńska

PDF PS 1-2 (2021) 9 – 12

Integracja
osób niepełnosprawnych
w społeczno-kulturowym kontekście
Wprowadzenie
Strony: 13 – 21
Antonina Ostrowska
PDF PS 1-2 (2021) 13 – 21

Dobre praktyki
w kształceniu osób z niepełnosprawnościami
Doświadczenia Akademii WSB
Zdzisława Dacko-Pikiewicz
PDF PS 1-2 (2021) 23 – 40

Disability Studies
– Interdyscyplinarne Studia nad Niepełnosprawnością
– jest w nich ukryty skarb
Strony: 41 – 66
Joanna Głodkowska
PDF PS 1-2 (2021) 41 – 66

Edukacja dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce
– analiza wybranych uwarunkowań zewnętrznych
Strony: 67 – 83
Diana Aksamit *, Barbara Marcinkowska **
PDF PS 1-2 (2021) 67 – 83

Człowiek z niepełnosprawnością narządu wzroku
w społeczeństwie
Strony: 85 – 102
Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz
PDF PS 1-2 (2021) 85 – 102

Społeczna inkluzja osób w okresie wczesnej dorosłości
z lekką niepełnosprawnością intelektualną
Strony: 103 – 123
Jarosław Bąbka *, Regina Korzeniowska **
PDF PS 1-2 (2021) 103 – 123

Jakości życia osób z niepełnosprawnością
we współczesnej Polsce – wybrane problemy
Strony: 125 – 137
Małgorzata Orłowska
PDF PS 1-2 (2021) 125 – 137

Poczucie koherencji a satysfakcja z życia dorosłych osób
z postępującą niepełnosprawnością ruchową
Strony: 139 – 149
Grażyna Aondo-Akaa
PDF PS 1-2 (2021) 139 – 149

Wsparcie społeczne a funkcjonowanie interpersonalne
adolescentów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim i zaburzeniami psychicznymi
Strony: 151 – 165
Sylwia Niemiec
PDF PS 1-2 (2021) 151 – 165

Opieka wytchnieniowa jako odpowiedź na potrzeby
rodzin dzieci z niepełnosprawnościami
Strony: 167 – 185
Izabela Glac
PDF PS 1-2 (2021) 167 – 185

Zapobieganie przemocy rówieśniczej
wśród osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną
przy wykorzystaniu socjoterapii
(zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne)
Strony: 187 – 197

Katarzyna Pająk

PDF PS 1-2 (2021) 187-197

Integracja dzieci niepełnosprawnych w szkole
Strony: 199 – 219
Hanna Manterys, Elżbieta Zakrzewska-Manterys *
PDF PS 1-2 (2021) 199 – 219

Rola sportu w procesie urzeczywistnienia idei integracji
osób z niepełnosprawnościam
Strony: 221 – 236
Jakub Niedbalski
PDF PS 1-2 (2021) 221 – 236

 

Pedagogika lecznicza w polsce i na świecie
– wspólna nazwa, odmienne desygnaty
Strony: 237 – 250
Piotr Majewicz
PDF PS 1-2 (2021) 237 – 250

 

Edukacja włączająca
w kształceniu dzieci z problemami rozwojowymi
Strony: 251 – 258
Małgorzata Kostka-Szymańska *, Małgorzata Kuśpit **
PDF PS 1-2 (2021) 251 – 258

Prawa dziecka z niepełnosprawnościami *
Strony: 259 – 272
Laura Koba
PDF PS 1-2 (2021) 259 – 272

O współczesnych technologiach nauczania inkluzyjnego
Strony: 273 – 283
Ałła Wasyluk, Halina Kit
PDF PS 1-2 (2021) 273 – 283