Zapraszamy do publikacji

Szanowni Państwo,

Chcemy powrócić do zarzuconej tradycji publikowania recenzji czytelniczych oraz co bardzo ważne kroniki wydarzeń naukowych. Zapraszamy do publikacji.

Jednocześnie zapraszamy do publikacji artykułów na łamach kwartalnika Pedagogika Społeczna. Obecnie przygotowujemy numer tematyczny, którego wiodącą myśl można streścić stwierdzeniem: Szkoła i edukacja na progu trzeciego dziesięciolecia XXI wieku.
Orientacyjna problematyka artykułów powinna koncentrować się wokół:
– Zadania szkoły w post pandemicznej Europie;
– Kierunki rozwoju edukacji we współczesnej Europie;
– Edukacyjne wyzwania rozwoju edukacji w kontekście specyfiki krajów Europy;
– Programy edukacyjne w warunkach  zmian społecznych w krajach Europy;
– Rola międzynarodowych programów edukacyjnych organizacji ponadnarodowych.

Ostateczny termin przesyłania 30 stycznia 2021 roku. Artykuły muszą być zgodne z zasadami edytorskimi obowiązującymi w naszym kwartalniku.

Zaaprobowane i zrecenzowane artykuły znajdą się w numerze 1 z 2021 roku.

Dodatkowo planujemy, że tematy poszczególnych wydań kwartalnika dotyczyć będą:

2/ 2021

Młodzież jako przedmiot i podmiot zmian społecznych

 3/ 2021

Migracje międzykulturowe jako wyzwanie dla pedagogiki społecznej

4/ 2021

Numer otwarty/ bez tematu wiodącego (wyłącznie w języku angielskim)

Zapraszamy i czekamy na Państwa artykuły.

Rada Naukowa i Zespół redakcyjny