3-4/2021

Pedagogika Społeczna 3-4(81-82) Rok XXI 2021

PDF Spis treści 3-4(81-82) 1-8 2021

Przyszłość edukacji
– od edukacji zdalnej do crowdleraning

Strony: 09 – 27

Adam Baszyński

PDF PS 3-4 (2021) 9 – 27

COVID-19 jako katalizator zmian w edukacji dorosłych
Strony: 29 – 46
Krystyna M. Błeszyńska *, Małgorzata Orłowska **
PDF PS 3-4 (2021) 29 – 46

Wyzwania w kształtowaniu kultury szkolnej
w aspekcie efektywności i poprawy pracy szkoły
Strony: 47 – 65
Inetta Nowosad *, Ewa Radanowicz

PDF PS 3-4 (2021) 47 – 65

Kształtowanie kompetencji społecznych w przedszkolu
w dobie COVID-19
Strony: 67 – 81
Bożena Marzec, Michał Borda
PDF PS 3-4 (2021) 67 – 81

McDonald, Jacobs Krönung i sp.
na rzecz badań naukowych
Strony: 83 – 93
Aleksandra Sander
PDF PS 3-4 (2021) 83 – 93

Awans zawodowy nauczycieli w czasie pandemii
Strony: 95 – 106
Bożena Marzec
PDF PS 3-4 (2021) 95 – 106

Przekonania młodzieży na temat zachowań
związanych ze zdrowiem osób długotrwale bezrobotnych
Strony: 107 – 118
Marta Czechowska-Bieługa
PDF PS 3-4 (2021) 107 – 118

Style wychowania rodzin zastępczych
Strony: 119 – 139
Małgorzata Franc
PDF PS 3-4 (2021) 119 – 139

Diagnoza czynników chroniących i czynników ryzyka
jako podstawa planowania działań
wychowawczo-profilaktycznych w środowisku szkolnym
Strony: 141 – 158
Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz *
Katarzyna Kowalczewska-Grabowska **
PDF PS 3-4 (2021) 141 – 158

Czas wolny studentów podczas pierwszych miesięcy
trwania pandemii Covid 19
Strony: 159 – 169
Eunika Baron-Polańczyk *, Elżbieta Perzycka **
PDF PS 3-4 (2021) 159 – 169

Edukacja w obliczu populizmu: trudności i perspektywy
Strony: 171 – 189
Mariusz Chrostowski
PDF PS 1-2 (2021) 167 – 185

Kształtowanie kompetencji społecznych
przy pomocy metody projektów
na przykładzie platformy „Zwolnieni z Teorii”
Strony: 191 – 202

Marcin Bielecki

PDF PS 3-4 (2021) 191-202