1/2011

Social Pedagogy Volume 1(39) Year X 2011

Social Pedagogy No1(39)

PDFList of contents 1(39) X 2011

Social Pedagogy and Interculture Education. On the Road to Synery
(Pedagogika społeczna a edukacja międzykulturowa. Na drodze ku synergii)

Pages: 7 – 17
Mirosław Sobecki
PDFAbstract

Family in Search for Intimacy Example of Changing Family Model
(Rodzina w poszukiwaniu intymności. Na przykładzie przemian modelu rodziny)

Pages: 19 – 31
Renata Doniec
PDFAbstract

The Controversy over the Image of Migration Family
(Kontrowersje wokół wizerunku rodziny migracyjnej)

Pages: 33 – 50
Wioleta Danilewicz
PDFAbstract

Institutionalization and Professionalization in Children Abuse Prevention System

(Instytucjonalizacja i profesjonalizacja na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem)

Pages: 51-62
Ewa Jarosz
PDFAbstract

Child from Alcoholic Family at School
(Dziecko z rodziny alkoholowej w szkole)

Pages: 63 – 81
Bożena Matyjas
PDFAbstract

A Child from Large Family at School (as a student, a schoolmate, and a member of school community)
(Funkcjonowanie dziecka z rodziny wielodzietnej w szkole)

Pages: 83 – 102
Paulina Forma
PDFAbstract

Family at Risk and Family Functioning in Crisis
(Rodzina zagrożona kryzysem i funkcjonująca w warunkach kryzysu)

Pages: 103 – 124
Beata Maria Nowak
PDFAbstract

Between Resignation and Creativity. New Portrait of Young Generation
(Między rezygnacją a kreatywnością. Nowy portret młodego pokolenia)

Pages: 125-138
Bożena Majerek
PDFAbstract

“To be in the World”. Ways of Dealing with Heterosexual Norm and Funtioning in Heteronormative Reality
(„Bycie w świecie”. Sposoby radzenia sobie z normą heteroseksualną i funkcjonowania w rzeczywistości hetero normatywnej)

Pages: 139 – 156
Monika Siuchta
PDFAbstract

The Association « Trait d’Union 94 » as an Example of Local Policy of Prevention in France
(Stowarzyszenie jako przykład lokalnej polityki prewencyjnej we Francji)

Pages: 157 – 166
Beata Kwasieborski
PDFAbstract