3/2013

Social Pedagogy Volume 3(49) Year XII 2013

Social Pedagogy No3(49)

PDFList of contents 3(49) XII 2013

Generation – personal and social dimension
(Pokolenie – wymiar osobowy i społeczny)

Pages: 7 – 20
Tadeusz Pilch
PDFAbstract

Dynamics of biographical projections in late modernity society
(Dynamika projekcji biograficznych w społeczeństwie późnej nowoczesności)

Pages: 21 – 36
Jerzy Modrzewski
PDFAbstract

Senior citizens – an autobiographical perspective of Jan Szczepanski
(Stary człowiek – autobiograficzna perspektywa Jana Szczepańskiego)

Pages: 37 – 49
Wiesław Theiss
PDFAbstract

Social memory of city – many senses and meanings for education
(Pamięć społeczna miasta – bogactwo znaczeń i sensów dla edukacji)

Pages: 51 – 60
Kamilla Łaguna-Raszkiewicz
PDFAbstract

Functioning of the school councils.Conclusions from the study
(Funkcjonowanie rad szkoły.Wnioski z badań)

Pages: 61 – 76
Danuta Uryga
PDFAbstract

Educational strategies of middle class parents in Poland and in Saudi Arabia
(Strategie edukacyjne rodziców z klas średnich w Polsce i Arabii Saudyjskiej)

Pages: 77 – 96
Anna Odrowąż-Coates, Justyna Stańczak
PDFAbstract

The changes in modern family and their influence on youth development
( Zmiany w funkcjonowaniu współczesnej rodziny i ich konsekwencje dla rozwoju młodego pokolenia)

Pages: 97 – 114
Katarzyna Segiet, Kamila Słupska
PDFAbstract

Adolescent parenthood in social and pedagogical perspective
(Młodociane rodzicielstwo w perspektywie socjopedagogicznej)

Pages: 115 – 129
Maria Wołodko-Pająk
PDFAbstract

An image of fatherhood in order to theoretical and empirical research
(Obraz ojcostwa w świetle analiz teoretyczno-empirycznych)

Pages: 131 – 142
Katarzyna Mróz-Tomasiak
PDFAbstract