2/2014

Social Pedagogy Volume 2(52) Year XIII 2014

Social Pedagogy No2(52)

PDFList of contents 2(52) XIII 2014

The development of social pedagogy in the Czech Republic in the past two decades
(Rozwój pedagogiki społecznej w Republice Czeskiej na przestrzeni ostatnich dwóch dekad)

Pages: 9 – 15
Dana Knotová
PDFAbstract

The early history of Czech social pedagogy
(Słowo o początku dziejów czeskiej pedagogiki społecznej)

Pages: 17 – 36
Miloslav Jůzl
PDFAbstract

Social pedagogy in the service of man in contemporary society
(Pedagogika społeczna w służbie człowiekowi we współczesnym społeczeństwie)

Pages: 37 – 48
Blahoslav Kraus
PDFAbstract

Freedom fighter – instructor – professional. On becoming an adult educator in Poland
(Bojownik o wolność – instruktor – profesjonalista. O rozwoju profesji pracownika oświaty dorosłych w Polsce)

Pages: 49 – 64
Wiesław Theiss, Michał Bron
PDFAbstract

Pier Giorgio Frassati’s model of charitable activity
(Model działalności charytatywnej Pier Giorgia Frassatiego)

Pages: 65 – 100
Mirosław Górecki
PDFAbstract

Invisible elements of the social space of school – selected perspectives
(Niewidzialne elementy społecznej przestrzeni szkoły– wybrane stanowiska)

Pages: 101 – 115
Monika Wojtczak
PDFAbstract

Time and cyberspace – temporal organisation of the activity of social network users
(Czas i cyberprzestrzeń – temporalna organizacja działania użytkowników portali społecznościowych)

Pages: 117 – 132
Beata Papuda-Dolińska
PDFAbstract

Social support in Internet (Based on an internet forum for families of children with Edwards syndrome)
(Wsparcie społeczne w sieci (na podstawie internetowej grupy dyskusyjnej skupiającej bliskich dzieci z Zespołem Edwardsa))

Pages: 133 – 147
Aneta Jarzębińska
PDFAbstract