4/2014

Social Pedagogy Volume 4(54) Year XIII 2014

Social Pedagogy No4(54)

PDFList of contents 4(54) XIII 2014

The master
(The master)

Pages: 15 – 32
Bogusław Śliwerski
PDFAbstract

Do contemporary universities need authority of the master?
(Czy współczesne uniwersytety potrzebują autorytetu mistrza?)

Pages: 33 – 50
Andrzej Olubiński
PDFAbstract

Integral levels of mastery. Educational implications of Susanne Cook-Greuter’s model of postconventional development
(Integralne poziomy mistrzostwa. Edukacyjne implikacje modelu rozwoju postkonwencjonalnego Susanne Cook-Greuter)

Pages: 51 – 62
Marzanna Kielar
PDFAbstract

Ryszard Wroczyński (1909–1987) – life and work
(Ryszard Wroczyński (1909–1987) – life and work)

Pages: 63 – 76
Tadeusz Pilch, Wiesław Theiss
PDFAbstract

On The 60th anniversary of the death of Helena Radlińska
(W 60 rocznicę śmierci Heleny Radlińskiej)

Pages: 77 – 80
Wiesław Theiss
PDFWprowadzenie