4/2013

Social Pedagogy Volume 4(50) Year XII 2013

Social Pedagogy No4(50)

PDFList of contents 4(50) XII 2013

Critical approach to international PISA survey in Poland
(Polityczny a naukowo bezkrytyczny monitoring i ewaluacja danych oświatowych)

Pages: 7 – 27
Bogusław Śliwerski
PDFAbstract

Respect for children’s rights – between the official prohibition and acceptance of beating children
(Poszanowanie praw dziecka – między oficjalnym zakazem a akceptacją bicia dzieci)

Pages: 29 – 44
Ewa Jarosz
PDFAbstract

Polish family in XXI century – transformation and condition
(Rodzina polska w XXI wieku – przemiany i kondycja)

Pages: 45 – 73
Renata Doniec
PDFAbstract

Constructing world through action – space for education
(Konstruowanie świata w działaniu – przestrzeń edukacji)

Pages: 75 – 97
Agnieszka Naumiuk
PDFAbstract

A peer supervision as support in the teacher work
(Superwizja koleżeńska jako wsparcie w pracy nauczyciela)

Pages: 99 – 112
Anna Seredyńska
PDFAbstract

Symptoms of job burnout among secondary schools’ teachers
(Symptomy wypalenia zawodowego w grupie nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych)

Pages: 113 – 132
Marek Smulczyk, Ludmiła Rycielska
PDFAbstract

Attitude to abortion and euthanasia
(Postawy wobec aborcji i eutanazji)

Pages: 133 – 152
Mirosława Czerniawska
PDFAbstract