4/2012

Social Pedagogy Volume 4(46) Year XI 2012

Social Pedagogy No4(46)

PDFList of contents 4(46) XI 2012

„The child is a human being” – the educational heritage of Janusz Korczak
(„Dziecko to człowiek”Pedagogiczne dziedzictwo Janusza Korczaka)

Pages: 7 – 17
Wiesław Theiss
PDFAbstract

Parental attitudes and strategies of young people in social conflict situations
(Postawy rodzicielskie a strategie rozwiązywania konfliktów społecznych przez młodzież)

Pages: 19 – 40
Danuta Borecka-Biernat
PDFAbstract

Social pedagogue – animator of changes in the community
(Pedagog społeczny – animator zmian w środowisku)

Pages: 41 – 56
Agnieszka Naumiuk
PDFAbstract

A play and a contract – inseparable duo in children education to democracy
(Zabawa i umowa – nierozerwalny duet w wychowaniu dzieci ku demokracji)

Pages: 57 – 68
Agnieszka Olczak
PDFAbstract

Emotional family relationships in married and unmarried couples
(Emocjonalne relacje rodzinnych związków formalnych i nieformalnych)

Pages: 69 – 81
Andrzej Dakowicz
PDFAbstract

Marriage, divorce, cohabitation – at the opinion of Polish and British women
(Ślub, rozwód, kohabitacja – w opinii Polek i Brytyjek)

Pages: 83 – 96
Dagmara Dobosz
PDFAbstract

Successes and failures in care and educational work of foster families
(Powodzenia i niepowodzenia w funkcjonowaniu opiekuńczo-wychowawczym rodzin zastępczych)

Pages: 97 – 109
Marzena Ruszkowska
PDFAbstract