1/2013

Social Pedagogy Volume 1(47) Year XII 2013

Social Pedagogy No1(47)

PDFList of contents 1(47) XII 2013

Intercultural education in Cieszyn Silesia
(Edukacja międzykulturowa na Śląsku Cieszyńskim)

Pages: 9 – 27
Alina Szczurek-Boruta
PDFAbstract

Biography of social environment – at the border between classical biography and etnography
(Biografia środowiska– na styku klasycznej biografii i badań terenowych)

Pages: 29 – 42
Danuta Lalak
PDFAbstract

A woman behind cultural codes of Saudi Arabia
(Kobieta za zasłoną kodów kulturowych Arabii Saudyjskiej)

Pages: 43 – 66
Anna Odrowąż-Coates
PDFAbstract

Educational and activating roleof microhistorical studies
(Edukacyjna i animacyjna rolabadań (mikro)historycznych)

Pages: 67 – 84
Marek Sass
PDFAbstract

The situation of a child in Rwanda – outline of issue
(Sytuacja dziecka w Rwandzie – zarys problematyki)

Pages: 85 – 104
Zbigniew Babicki
PDFAbstract

A picture of education in Vietnam
(Obraz edukacji w Wietnamie)

Pages: 105 – 122
Paweł Zieliński
PDFAbstract