3/2014

Social Pedagogy Volume 3(53) Year XIII 2014

Social Pedagogy No3(53)

PDFList of contents 3(53) XIII 2014

Social pedagogy in the world of hostile political doctrines and practices
(Pedagogika społeczna w świecie nieprzyjaznych doktryn i praktyk politycznych)

Pages: 9 – 21
Tadeusz Pilch
PDFAbstract

‘Prisonisation’ of social space. Between the practices of enslavement and the mirage of personal security
(Prizonizacja przestrzeni społecznej. Między praktyką zniewalania a mirażem bezpieczeństwa osobistego)

Pages: 23 – 49
Jerzy Modrzewski
PDFAbstract

Children’s citizenship – faces of the discourse
(Obywatelstwo dzieci – oblicza dyskursu)

Pages: 51 – 71
Ewa Jarosz
PDFAbstract

Civil competencies – selected interpretations and perspectives
(Kompetencje obywatelskie – wybrane perspektywy interpretacyjne)

Pages: 73 – 82
Ewa Bielska
PDFAbstract

Experience of support for young people
(Doświadczanie wsparcia społecznego przez młodzież)

Pages: 83 – 104
Barbara Ostafińska-Molik, Ewa Wysocka
PDFAbstract

Substance abuse prevention at school
(Profilaktyka narkotykowa w szkole)

Pages: 105 – 117
Małgorzata Przybysz-Zaremba, Tomas Butvilas
PDFAbstract

The rules of action for School Councils
(Reguły działania rad szkół)

Pages: 119 – 136
Elżbieta Gozdowska
PDFAbstract

A book in lives of two generations
(Książka w życiu dwóch pokoleń)

Pages: 137 – 158
Kamila Słupska, Astrid Tokaj
PDFAbstract

A case study of long-term migrants – an assessment of family life quality
(Jakość życia rodzinnego w ocenie mężczyzn długotrwale migrujących za granicę – studium przypadku)

Pages: 159 – 175
Justyna Wrzochul-Stawinoga
PDFAbstract