3/2020

Pedagogika Społeczna 3(77) Rok XIX 2020

PDF Spis treści 3(77) XIX 2020

Bezpieczna prawda

Strony: 09 – 13

PDF PS 3 (2020) 9 – 13

Problem prekursorów pedagogiki społecznej
w procesie kształtowania się tej dyscypliny pedagogicznej
Strony: 15 – 34
Wojciech Sroczyński
PDF PS 3 (2020) 15 – 34

Obraz wojny polsko-bolszewickiej w podręcznikach.
Trzy Polski – trzy pamięci
Strony: 35 – 78
Zbigniew Kurcz
PDF PS 3 (2020) 35 – 78

Przemiany w sferze wartości małżeństwa i rodziny w postmodernistycznym świecie
Strony: 79 – 95
Monika Lewicka
PDF PS 3 (2020) 79 – 95

Czy jesteśmy gotowi na edukację równościową?
– dylematy społeczno-pedagogiczne
Strony: 97 – 110
Małgorzata Kamińska
PDF PS 3 (2020) 97 – 110

Jak tworzyć dobre wzorce w komunikowaniu?
Działania profilaktyczne przeciw mowie nienawiści
Strony: 111 – 123
Patricia Guevara-Woźniak
PDF PS 3 (2020) 111 – 123

Ciało w kulturze konsumpcji.
Edukacja prozdrowotna
w dobie zmieniającej się rzeczywistości
i społecznej roli ciała
Strony: 125 – 136
Jolanta Jancewicz
PDF PS 3 (2020) 125 – 136

Kultura bezpieczeństwa a edukacja
– wzajemne konteksty, relacje i wyzwania
Strony: 137 – 155
Barbara Wiśniewska-Paź
PDF PS 3 (2020) 137 – 155

Regulacje prawne odpowiedzialności pracowników oświaty
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Konsekwencje doświadczenia przemocy u dzieci
Strony: 157 – 176
Renata Gardian-Miałkowska
PDF PS 3 (2020) 157 – 176

Kompetencje społeczne
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Strony: 177 – 195
Anna Wojda*, Krzysztof Dziurzyński**
PDF PS 3 (2020) 177 – 195

Funkcjonowanie dzieci
z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego
we współczesnym przedszkolu i szkole
Strony: 197 – 208
Sylwia Kulpińska
PDF PS 3 (2020) 197 – 208

Pro memoria Tomasz Sosnowski
Strony: 209

PDF PS 3 (2020) 209

Potęga obecności – Recenzje
Strony: 211 – 216
Daniel J. Siegel, Tina Payne Bryson
PDF PS 3 (2020) 211 – 216