4/2013

Pedagogika Społeczna Numer 4(50) Rok XII 2013

Pedagogika Społeczna Numer 4(50)

PDFSpis treści 4(50) XII 2013

Polityczny a naukowo bezkrytyczny monitoring i ewaluacja danych oświatowych

Strony: 7 – 27
Bogusław Śliwerski
PDFPS 4 (2013) 7-27

Poszanowanie praw dziecka – między oficjalnym zakazem a akceptacją bicia dzieci

Strony: 29 – 44
Ewa Jarosz
PDFPS 4 (2013) 29-44

Rodzina polska w XXI wieku – przemiany i kondycja

Strony: 45 – 73
Renata Doniec
PDFPS 4 (2013) 45-73

Konstruowanie świata w działaniu – przestrzeń edukacji

Strony: 75 – 97
Agnieszka Naumiuk
PDFPS 4 (2013) 75-97

Superwizja koleżeńska jako wsparcie w pracy nauczyciela

Strony: 99 – 112
Anna Seredyńska
PDFPS 4 (2013) 99-112

Symptomy wypalenia zawodowego w grupie nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych

Strony: 113 – 132
Marek Smulczyk, Ludmiła Rycielska
PDFPS 4 (2013) 113-132

Postawy wobec aborcji i eutanazji

Strony: 133 – 148
Mirosława Czerniawska
PDFPS 4 (2013) 133-148