Pedagogika Społeczna: Procedura recenzowania artykułów

Procedura recenzowania artykułów
w kwartalniku „Pedagogika Społeczna”

Autor przekazuje artykuł redakcji Kwartalnika drogą elektroniczną lub pocztową z załączonym artykułem w wersji elektronicznej.

Autor jest informowany o fakcie poddania artykułu procedurze recenzji.

Na wstępie artykuł poddawany jest ocenie formalnej z uwzględnieniem weryfikacji takich elementów jak: tytuł artykułu w j.polskim oraz angielskim, streszczenie  w języku polskim, streszczenie w języku angielskim, słowa kluczowe w j.polskim, słowa kluczowe w j.angielskim.

Następnie artykuł przekazywany jest Zespołowi Recenzentów.
Skład Zespołu Recenzentów zamieszczany jest co najmniej raz do roku w jednym z numerów Kwartalnika. Zespół Recenzentów zrzesza pracowników nauki posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego. Respektowana jest zasada, że recenzent nie może pochodzić z ośrodka naukowego, reprezentowanego przez autora artykułu.

Zespół Recenzentów podejmuje decyzję o przydzieleniu dwóch recenzentów dla każdego artykułu, którzy pochodzą spoza jednostki. Autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review proces).

Każda recenzja sporządzana jest pisemnie na „druku recenzji”, zawierającym m.in. ogólną opinię/ocenę artykułu oraz wniosek recenzenta w sprawie dopuszczenia lub nie artykułu do druku w Kwartalniku.

W procesie recenzji brane są pod uwagę, takie kryteria jak:
– tematyka artykułu w kontekście profilu Kwartalnika,
– poziom naukowy artykułu winien korespondować z ogólnie przyjętymi kryteriami dyskursu w obszarze wiedzy społecznej,
– praca musi być oryginalna, odkrywcza, napisana językiem komunikatywnym i precyzyjnym,
– wywody i wnioski winny być udokumentowane i osadzone w paradygmacie metodologii empirycznej i teoretycznej.

Jeśli artykuł nie spełnia wymienionych kryteriów, redakcja może zrezygnować z jego publikacji.

Autor otrzymuje drogą mailową informację o pozytywnym lub negatywnym wyniku recenzji oraz o szacowanym terminie druku publikacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *