Kwartalnik „Pedagogika Społeczna”

 

Kwartalnik „Pedagogika Społeczna” jest czasopismem naukowym, którego tematyka koncentruje się na takich zagadnieniach, jak m.in.:
a) środowiskowe uwarunkowania procesów wychowawczych, edukacyjnych oraz kulturowych,
b) wpływ warunków życiowych (socjalno-kulturowych) na rozwój człowieka w różnych fazach życia,
c) formy i metody wspierania rozwoju jednostki oraz aktywizowania grup i środowisk społecznych,
d) wybrane zjawiska społeczno-wychowawcze (np.: wychowanie rodzinne, funkcjonowanie szkoły w środowisku, instytucje opieki i pracy socjalnej z dzieckiem i rodziną, animacja społeczno-kulturalna, wolontariat i instytucje trzeciego sektora, inkluzja i ekskluzja społeczna, edukacja globalna, dzieje opieki i wychowania).

Misją kwartalnika jest:
a) działanie na rzecz rozwoju teorii, metodologii oraz praktyki pedagogiki społecznej,
b) inspirowanie i wprowadzanie nowych idei oraz rozwiązań edukacyjnych, a także wskazywanie nowych pól pracy pedagogicznej,
c) budowanie różnych form współpracy naukowej i wymiany wyników badań,
d) integracja krajowych i międzynarodowych środowisk pedagogów społecznych.

W kwartalniku publikują autorzy zarówno z czołówki uniwersyteckiej kraju, uznane autorytety naukowe, jak i adepci badań pedagogicznych, a obok pedagogów także przedstawiciele nauk pokrewnych, zwłaszcza socjologowie, politycy społeczni oraz psychologowie.

Pismo jest adresowane również do szerokiego grona praktyków, m.in.: nauczycieli, wychowawców i opiekunów, pracowników socjalnych, działaczy społeczno-samorządowych, osób zatrudnionych w organizacjach pozarządowych.

Czasopismo jest indeksowane w międzynarodowych bazach danych “The Central European Journal of Social Sciences and Humanities” – CEJSH oraz w Index Copernicus International.

Kwartalnik „Pedagogika Społeczna” wpisany jest do  “World Catalogue of Scientific Journals”.

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach kwartalnik Pedagogika Społeczna posiada 11 punktów.

Zasady etyczne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *