Pedagogika Społeczna: Rada Naukowa i zespół redakcyjny

Rada Naukowa

Józefa Brągiel (Opole), Michał Bron Jr (Szwecja), Ewelina Cazottes (Francja), Wioleta Danilewicz (Białystok), Batia Gilad (Izrael),  Miloslav Juzl (Czechy), Kathrin Maier (Niemcy), Ewa Marynowicz-Hetka (Łódź), Krystyna Marzec-Holka (Warszawa), Bożena Matyjas (Kielce), Zbyszko Melosik (Poznań), Maria Mendel (Gdańsk), Jerzy Modrzewski (Poznań), Agnieszka Naumiuk (Warszawa), Jan Niewęgłowski (Warszawa), Jerzy Nikitorowicz (Białystok), Ewa Ogrodzka-Mazur (Cieszyn/Katowice), Urlich Paetzold (Niemcy), Joanna Ostrouch-Kamińska (Olsztyn),
Jacek Piekarski (Łódź), Tadeusz Pilch (Warszawa), Andrzej Radziewicz-Winnicki (Łódź), Katarzyna Segiet (Poznań), Bohdan Skrzypczak (Warszawa), Mirosław Sobecki (Białystok), Janusz Surzykiewicz (Niemcy), Ewa Syrek (Katowice), Alina Szczurek-Boruta (Cieszyn/Katowice), Mirosław J. Szymański (Warszawa), Mikołaj Winiarski (Warszawa), Ladislav Vaska (Słowacja)

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny: Krzysztof Dziurzyński

Zastępcy redaktora naczelnego: Ewa Jarosz,  Barbara Smolińska-Theiss

Sekretarz naukowy: Anna Perkowska-Klejman

Redaktorzy tematyczni: Danuta Uryga

Redaktorzy językowi: Bernadetta Rudzińska (język polski), Andrzej Sawicki (język angielski)

Redaktor statystyczny: Albert Izdebski