4/2012

Pedagogika Społeczna Numer 4(46) Rok XI 2012

Pedagogika Społeczna Numer 4(46)

PDFSpis treści 4(46) XI 2012

„Dziecko to człowiek”Pedagogiczne dziedzictwo Janusza Korczaka

Strony: 7 – 17
Wiesław Theiss
PDFPS 4 (2012) 7-17

Postawy rodzicielskie a strategie rozwiązywania konfliktów społecznych przez młodzież

Strony: 19 – 40
Danuta Borecka-Biernat
PDFPS 4 (2012) 19-40

Pedagog społeczny – animator zmian w środowisku

Strony: 41 – 56
Agnieszka Naumiuk
PDFPS 4 (2012) 41-56

Zabawa i umowa – nierozerwalny duet w wychowaniu dzieci ku demokracji

Strony: 57 – 68
Agnieszka Olczak
PDFPS 4 (2012) 57-68

Emocjonalne relacje rodzinnych związków formalnych i nieformalnych

Strony: 69 – 81
Andrzej Dakowicz
PDFPS 4 (2012) 69-81

Ślub, rozwód, kohabitacja – w opinii Polek i Brytyjek

Strony: 83 – 96
Dagmara Dobosz
PDFPS 4 (2012) 83-96

Powodzenia i niepowodzenia w funkcjonowaniu opiekuńczo-wychowawczym rodzin zastępczych

Strony: 97 – 109
Marzena Ruszkowska
PDFPS 4 (2012) 97-109