2/2023

Pedagogika Społeczna 2 (88) Rok XXII 2023

Strony: 01 – 02

PDF PS 1-2 (2023) 1 – 2

Spis treści
Praca socjalna wobec wyzwań XXI wieku
Część 2

Strony: 03 – 04

PDF PS 3-4 (2023) 3 – 4

Strony: 05 – 06

PDF PS 5-6 (2023) 5 – 6

List of Contents
Social work facing the challenges
of the 21st century

Strony: 07 – 08

PDF PS 7-8 (2023) 7 – 8

Krystyna Leśniak-Moczuk
Kształcenie pracowników socjalnych w uczelniach w Polsce

Strony: 09 – 20

PDF PS 9-20 (2023) 9 – 20

Sabina Pawlas
Mobilizacja potencjału zdrowia rodziny w obliczu choroby
onkologicznej

Strony: 21 – 36

PDF PS 21-36 (2023) 21 – 36

Witold Mandrysz
Budowanie potencjału społeczności lokalnych – z doświadczeń projektu Volunteering Cities

Strony: 37 – 52

PDF PS 37-52 (2023) 37 – 52

Ondrej Botek *, Witold Mandrysz **
Laszlo Patyan ***, Sabina Pawlas ****
* Trnava University, Slovakia

Challenges of community-based care for chronically ill people and their families
in Central and Eastern European countries
The case of Slovakia, Hungary and Poland
ABSTRACT: This article attempts to analyze the social as well as relational needs and problems of peopl

Strony: 53 – 86

PDF PS 53-86 (2023) 53 – 86

Krzysztof Martyniak

Program wsparcia rówieśniczego „Peer Support”
jako model pomocy środowiskowej
w kryzysach emocjonalnych nastolatków

Strony: 87 – 98

PDF PS 87-98 (2023) 87 – 98

Magdalena Badora
Uniwersytet Śląski
Wizerunek publiczny pracowników socjalnych
– rola mediów w kształtowaniu obrazu profesji
Sprawozdanie z badań

Strony: 99 – 108

PDF PS 99-108 (2023) 99 – 108