4/2017

Pedagogika Społeczna 4(66) Rok XVI 2017

PDF Spis treści 4(66) XVI 2017

Słowo o książce W kręgu pedagogiki społecznej (w 80. rocznicę urodzin Mikołaja Winiarskiego)
Strony: 9 – 14
Wiesław Theiss
PDF PS 4 (2017) 9 – 14

Z(dez)integrowanie społeczeństwa – istota zjawiska i problemu w perspektywie strukturalno-funkcjonalnej
Strony: 15 – 36
Jerzy Modrzewski
PDF PS 4 (2017) 15 – 36

Prawo dziecka do swoich praw
Strony: 37 – 58
Bogusław Śliwerski
PDF PS 4 (2017) 37 – 58

Przemoc w wychowaniu – kolejna odsłona społecznego kontekstu Pedagogiczna analiza raportu Rzecznika Praw Dziecka (2017)
Strony: 59 – 79
Ewa Jarosz
PDF PS 4 (2017) 59 – 79

Efekt odwrócenia w edukacji na przykładzie społeczeństw posttransformacyjnych Polski i Ukrainy
Strony: 81 – 101
Piotr Długosz
PDF PS 4 (2017) 81 – 101

Niepamięć i wynikające z niej implikacje dla pedagogów społecznych
Strony: 103 – 115
Piotr Długosz
PDF PS 4 (2017) 103 – 115

Czarne protesty Doświadczenia społeczne jako podstawa communitas kobiet
Strony: 117 – 132
Aneta Ostaszewska
PDF PS 4 (2017) 117 – 132

Kontrola rodzicielska a zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży
Strony: 133 – 146
Małgorzata Przybysz-Zaremba
PDF PS 4 (2017) 133- 146

Instytucjonalne utrwalanie bezdomności
Strony: 147 – 165
Małgorzata Kostrzyńska
PDF PS 4 (2017) 147- 165

List Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN w sprawie czasopism z listy B
Strony: 167 – 169
Redaktorzy Naczelni Czasopism wydawanych pod patronatem KNP PAN
PDF PS 4 (2017) 147- 165

Ogólnopolskie Seminarium „Szkoła w środowisku: wspólnota – obywatelstwo – partycypacja” (W 30. rocznicę śmierci prof. Ryszarda Wroczyńskiego)”, Warszawa, 20 XI 2017 r., Akademia Pedagogiki Specjalnej
Strony: 171 – 190
Marta Wiatr
PDF PS 4 (2017) 171- 190