3/2019

Pedagogika Społeczna 3(73) Rok XVIII 2019

PDF Spis treści 3(73) XVIII 2019

Mój głos w dyskursie o pedagogice społecznej
Strony: 11 – 15
Mikołaj Winiarski
PDF PS 3 (2019) 11 – 15

Pedagogika społeczna radykalnie zaangażowana O aktualności dzieła Teodory i Izydora Gulgowskich
Strony: 23 – 34
Maria Mendel
PDF PS 3 (2019) 23 – 34

Koncepcja transkulturowości Wolfganga Welscha:w kierunku transwersalnego paradygmatu pedagogiki społecznej
Strony: 47 – 60
Ewa Marynowicz-Hetka
PDF PS 3 (2019) 47 – 60

Dialog i konfrontacja Konferencja pedagogiki społecznej i polityki społecznej w 1967 roku
Strony: 75 – 91
Wiesław Theiss
PDF PS 3 (2019) 75 – 91

Problematyka pedagogiki społecznej na łamach „Studiów Pedagogicznych”
Strony: 109 – 121
Wioleta Danilewicz, Tomasz Sosnowski
PDF PS 3 (2019) 109 – 121

Dyskurs o alienacji teraźniejszości naszego czasu społecznego
Strony: 137 – 156
Andrzej Radziewicz-Winnicki
PDF PS 3 (2019) 137 – 156

Tolerancja i patriotyzm w edukacyjnym procesie kształtowania społeczeństwa obywatelskiego
Strony: 177 – 188
Jerzy Nikitorowicz
PDF PS 3 (2019) 177 – 188

Tożsamość społeczno-kulturowa w perspektywie egzystencjalnej Kontekst edukacji międzykulturowej
Strony: 201 – 211
Mirosław Sobecki
PDF PS 3 (2019) 201 – 211

Zdrowie psychiczne, higiena psychiczna – edukacja dla dobrostanu psychicznego – aktualność koncepcji i poglądów Kazimierza Dąbrowskiego
Strony: 223 – 235
Ewa Syrek
PDF PS 3 (2019) 223 – 235

Kondycja i destrukcja funkcji socjalizacyjnej wiejskich społeczności lokalnych
Strony: 249 – 270
Agata Matysiak-Błaszczyk, Jerzy Modrzewski
PDF PS 3 (2019) 249 – 270

Nauczyciele wobec zmiany w oświacie – między służbą a oporem
Strony: 293 – 307
Barbara Smolińska-Theiss
PDF PS 3 (2019) 293 – 307

Środowisko wiejskie jako przestrzeń edukacji szkolnej dzieci
Strony: 325 – 339
Bożena Matyjas
PDF PS 3 (2019) 325 – 339

Młodzież i szkoła – rzecz o układach częściowo odosobnionych
Strony: 357 – 371
Alina Szczurek-Boruta
PDF PS 3 (2019) 357 – 371

Idee i badania „w służbie” rozwiązywania problemów społecznych – casus kar cielesnych w wychowaniu
Strony: 387 – 403
Ewa Jarosz
PDF PS 3 (2019) 387 – 403

Chrystus Jezus jako nauczyciel i wychowawca – trzy świadectwa
Strony: 423 – 432
Stanisław Janiec
PDF PS 3 (2019) 423 – 432