3/2017

Pedagogika Społeczna 3(65) Rok XVI 2017

PDF Spis Treści 3(65) XVI 2017

Od redaktorów
Strony: 9 – 12
PDF PS 3 (2017) 9 – 12

Pedagogika społeczna spotyka lokalną demokrację: weryfikacja możliwości i ograniczeń budżetowania partycypacyjnego
Strony: 13 – 36
Daniel Schugurensky
PDF PS 3 (2017) 13 – 36

Budżet partycypacyjny w kształtowaniu wspólnej przestrzeni lokalnej – potencjał edukacyjny i inspiracje pedagogiczne
Strony: 37 – 54
Agnieszka Naumiuk, Michał Bron Jr
PDF PS 3 (2017) 37 – 54

Neutralność czy umiejętności fronetyczne: paradoks w praktyce dialogu obywatelskiego, organizowanego przez administrację miejską
Strony: 55 – 70
Jonna Bornemark
PDF PS 3 (2017) 55 – 70

Wspieranie pedagogiki demokratycznej? Budżet partycypacyjny w Lizbonie (Portugalia)
Strony: 71 – 87
Paula Guimarães, Rocio Valderrama-Hernandez
PDF PS 3 (2017) 71 – 87

Uczestnictwo jako czynnik wyjaśniający demokratyczną emancypację Przypadek Cluj Napoca w Rumunii
Strony: 89 – 102
Oana Almasan
PDF PS 3 (2017) 89 – 102

Miejski budżet partycypacyjny – w kierunku współzarządzania czy fasadowej partycypacji?
Strony: 103 – 118
Paula Kłucińska, Dawid Sześciło
PDF PS 3 (2017) 103 – 118

Nauki i przeszkody dla edukacji obywatelskiej w budżecie partycypacyjnym
Strony: 119 – 134
Danilo R. Streck, Paloma de Freitas Daudt Leonardo Camargo Lodi
PDF PS 3 (2017) 119 – 134

Budżet (nie)obywatelski? – analiza czterech edycji łódzkiego budżetu obywatelskiego
Strony: 135 – 155
Kamil Brzeziński
PDF PS 3 (2017) 135 – 155

Budżet partycypacyjny jako potencjał edukacji obywatelskiej dorosłych. Przykład Warszawy
Strony: 157 – 175
Marta Jadwiga Pietrusińska
PDF PS 3 (2017) 157 – 175

Budżet obywatelski szkołą demokracji i uczestnictwa dla najmłodszych Studium przypadku
Strony: 177 – 201
Edyta Widawska
PDF PS 3 (2017) 177 – 201