4/2019

Pedagogika Społeczna 4(74) Rok XVIII 2019

PDF Spis treści 4(74) XVIII 2019

Stanisława Kowalskiego poznańska szkoła pedagogiki społecznej
Strony: 9 – 22
Jerzy Modrzewski
PDF PS 4 (2019) 9 – 22

Kultura – sztuka – młodzież Refleksje z perspektywy potrzeby szerszego zaangażowania kultury i sztuki w procesy edukacyjno-wychowawcze
Strony: 37 – 55
Agata Rzymełka-Frąckiewicz, Teresa Wilk
PDF PS 4 (2019) 37 – 55

Z myślą o przyszłości Baumanowskie inspiracje dla pedagogiki i edukacji
Strony: 75 – 93
Błażej Przybylski
PDF PS 4 (2019) 75 – 93

Rodzic – trudny partner dla nauczyciela Z badań nad innowacyjnym projektem w ursynowskiej szkole
Strony: 113 – 132
Anna Górka-Strzałkowska
PDF PS 4 (2019) 113 – 132

Studentki-matki o swoich doświadczeniach i oczekiwaniach Badania wstępne
Strony: 153 – 173
Ewa Krause
PDF PS 4 (2019) 153 – 173

Matka w roli strażniczki: współczesne wielkomiejskie ojcostwo wobec zjawiska maternal gatekeeping
Strony: 175 – 197
Anna Walczak
PDF PS 4 (2019) 175 – 197

Między edukacją a indoktrynacją Dobra rodziny na łamach czasopism kobiecych w Polsce lat 70.
Na przykładzie czasopism „Przyjaciółka” i „Kobieta i Życie”
Strony: 199 – 223
Renata Doniec
PDF PS 4 (2019) 199 – 223

Miasto jako przedmiot pedagogicznej refleksji Sarajewskie reminiscencje
Strony: 225 – 242
Justyna Pilarska
PDF PS 4 (2019) 225 – 242

Mobbing w środowisku pracy Refleksje wokół warsztatu badawczego
Strony: 261 – 282
Elżbieta Strutyńska
PDF PS 4 (2019) 261 – 282

Badacz jako Obcy w terenie Proces wżywania się w środowisko lokalne na podstawie dzienników badań terenowych
Strony: 283 – 299
Katarzyna Odyniec
PDF PS 4 (2019) 283 – 299

12th Biennial Conference of the European Research Network About Parents in Education (ERNAPE) Parent Engagement as Power: Empowering Children, Schools and Societies
Gdańsk, 18–20 września 2019 r.
Strony: 301 – 308
PDF PS 4 (2019) 301 – 308