1/2019

Pedagogika Społeczna 1(71) Rok XVIII 2019

PDF Spis treści 1(71) XVIII 2019

Szkoła uspołeczniona:między odspołecznianiem i uspołecznianiem na nowo Perspektywa pedagogiki miejsca wspólnego
Strony: 9 – 27
Maria Mendel
PDF PS 1 (2019) 9 – 27

Procesy rewitalizacyjne w mieście jako działanie społeczne na rzecz peryferii
Strony: 47 – 61
Małgorzata Szpunar
PDF PS 1 (2019) 47 – 61

Kategoria przywiązania do miejsca we wspieraniu rodziny w środowisku lokalnym
Strony: 63 – 75
Małgorzata Ciczkowska-Giedziun
PDF PS 1 (2019) 63 – 75

Praca socjalna w mieście. Perspektywa koinopolityczna
Strony: 77 – 96
Jarosław Rutkowski
PDF PS 1 (2019) 77 – 96

Rola dialogu w procesie wychowawczym – ujęcie filozoficzne i pedagogiczne
Strony: 97 – 116
Rafał Maliszewski
PDF PS 1 (2019) 97 – 116

Narodowe Centrum Ojcostwa jako przykład nowego ruchu społecznego na rzecz poprawy sytuacji współczesnych ojców
Strony: 117 – 129
Anna Dudak
PDF PS 1 (2019) 117 – 129

Zaangażowanie ojców zastępczych w realizację rodzicielskiej działalności w rodzinnych domach dziecka
Strony: 131 – 145
Patrycja Kaszubska-Dziergas
PDF PS 1 (2019) 131 – 145

Postawy rodzicielskie małżonków o wyższym i niższym poziomie samoakceptacji
Strony: 147 – 160
Lidia Dakowicz, Andrzej Dakowicz
PDF PS 1 (2019) 147 – 160

Obraz roli babci i dziadka we współczesnej literaturze dziecięcej
Strony: 161 – 179
Alicja Zbierzchowska
PDF PS 1 (2019) 161 – 179

Emigracja zarobkowa jako sytuacja trudna (w świetle aktualnych badań nad polskimi migrantami w Wielkiej Brytanii)
Strony: 181 – 199
Tomasz Biernat, Piotr Krakowiak, Tomasz Leszniewski
PDF PS 1 (2019) 181 – 199

Zasady sądowego postępowania wykonawczego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych w oddziaływaniu resocjalizacyjnym
Strony: 201 – 217
Daniel Jakimiec
PDF PS 1 (2019) 201 – 217

Opieka paliatywna i hospicyjna w ujęciu społecznym i ekonomicznym
Strony: 219 – 225
Rafał Iwański, Edyta Sielicka, Aneta Jarzębińska
PDF PS 1 (2019) 219 – 225