2/2015

Pedagogika Społeczna Numer 2(56) Rok XIV 2015

Pedagogika Społeczna Numer 2(56)
PDFPS 2(56) 2015

PDFSpis treści 2(56) XIV 2015

Pedagogika społeczna wobec bierności, bezczynności i bezradności w doświadczeniu indywidualnym i społecznym

Strony: 9 – 23
Jerzy Modrzewski
PDFPS 2 (2015) 9-23

Postanimacja w postdemokracji

Strony: 25 – 37
Maria Mendel
PDFPS 2 (2015) 25-37

Pedagogika społeczna w Polsce z perspektywy zjazdów pedagogicznych

Strony: 39 – 51
Barbara Smolińska-Theiss
PDFPS 2 (2015) 39-51

Rozwój osób dorosłych w świetle teorii konstruktywistyczno-rozwojowej

Strony: 53 – 70
Marzanna Bogumiła Kielar
PDFPS 2 (2015) 53-70

Społeczne i wychowawcze zasoby odpoczynku

Strony: 71 – 86
Alicja Żywczok
PDFPS 2 (2015) 71-86

Rodzina w konflikcie normatywnych paradygmatów oraz nowych faktów społecznych

Strony: 87 – 100
Maciej Bernasiewicz
PDFPS 2 (2015) 87-100

Kategoria „środowisko” w badaniach nad rodziną w polskiej pedagogice społecznej – tradycja i nowe kierunki

Strony: 101 – 110
Marta Wiatr
PDFPS 2 (2015) 101-110

Korepetycje jako obrona klas średnich przed deklasacją społeczną na przykładzie społeczności regionalnej Podkarpacia

Strony: 111 – 129
Piotr Długosz
PDFPS 2 (2015) 111-129

Rodzina w percepcji i doświadczeniach młodzieży prawidłowo i wadliwie przystosowanej – analiza porównawcza

Strony: 131 – 154
Ewa Wysocka, Barbara Ostafińska-Molik
PDFPS 2 (2015) 131-154

Edukacja tanatologiczna – współczesne wyzwanie

Strony: 155 – 165
Edyta Sielicka
PDFPS 2 (2015) 155-165

Dzieci-uchodźcy w Polsce. Doświadczenia studentów-wolontariuszy w pracy z rodziną czeczeńską

Strony: 167 – 178
Edyta Januszewska
PDFPS 2 (2015) 167-178

Powrót do wspólnoty miejsca i ludzi – zadanie współczesnej edukacji

Strony: 179 – 187
Kamila Łaguna-Raszkiewicz
PDFPS 2 (2015) 179-187

Studenci medycyny a zdrowy styl życia

Strony: 189 – 203
Anna Lipka, Maciej Janiszewski, Michalina Musiałek, Mirosław Dłużniewski
PDFPS 2 (2015) 189-203

Sprawozdania z konferencji

Strony: 205 – 221
PDFPS 2 (2015) 205-221