1/2015

Pedagogika Społeczna Numer 1(55) Rok XIV 2015

Pedagogika Społeczna Numer 1(55)
PDFPS 1(55) 2015

PDFSpis treści 1(55) XIV 2015

Duchowość, religia i wychowanie

Strony: 9 – 22
Zbigniew Marek
PDFPS 1 (2015) 9-22

Religia, religijność i duchowość jako zasoby osobowe i kapitał społeczny w pedagogice społecznej/pracy socjalnej

Strony: 23 – 71
Janusz Surzykiewicz
PDFPS 1 (2015) 23-71

Jan Paweł II i Benedykt XVI o wychowaniu i duchowym rozwoju młodzieży

Strony: 73 – 92
Bogdan Stańkowski
PDFPS 1 (2015) 73-92

Aktualność i ważność idei „trójpracy” Jadwigi Zamojskiej dla integralnego rozwoju osoby

Strony: 93 – 114
Mariusz Sztaba
PDFPS 1 (2015) 93-114

Kształtowanie kultury pokoju w ludziach – perspektywa globalna

Strony: 115 – 128
Agnieszka Piejka
PDFPS 1 (2015) 115-128

Jedno miejsce, dwa wyznania

Strony: 129 – 140
Jolanta Muszyńska
PDFPS 1 (2015) 129-140

O Bogusławie Chmielowskim (1929–2014) – zarys biografii naukowej

Strony: 141 – 154
Danuta Raś
PDFPS 1 (2015) 141-154

O zakresie i sposobie odczytania dzieł Heleny Radlińskiej przez Lecha Witkowskiego jako współczesnego filozofa edukacji

Strony: 155 – 179
Bogusław Śliwerski
PDFPS 1 (2015) 155-179

Od ontologii do administracji. Integracja społeczna w ujęciu Mary Follett

Strony: 181 – 196
Margaret Stout, Joannine M. Love, Mirosław Patalon
PDFPS 1 (2015) 181-196

Dwie pedagogiki

Strony: 197 – 205
Tadeusz Pilch
PDFPS 1 (2015) 197-205

Badanie ku zmianie. Integracja i opór romskich rodzin wobec polityki wysiedleń

Strony: 207 – 243
Tomasz Nowicki
PDFPS 1 (2015) 207-243

Miejsce i pamięć o jego przeszłości z perspektywy osób bezrobotnych

Strony: 245 – 259
Kamilla Łaguna-Raszkiewicz
PDFPS 1 (2015) 245-259