4/2016

Pedagogika Społeczna Numer 4(62)

Pedagogika Społeczna Nr 4(62)

PDFSpis treści 4(62) 

Optymizm i pesymizm – dwie orientacje życia indywidualnego i dwie strategie budowania świata społecznego

Strony: 9 – 25
Tadeusz Pilch
PDFPS 4 (2016) 9-25

„Filozofia” kultury Indii

Strony: 27 – 39
Sribas Goswami
PDFPS 4 (2016) 27-39

Piłka nożna, Maradona i tożsamość narodowa w Argentynie

Strony: 41 – 51
Zbyszko Melosik
PDFPS 4 (2016) 41-51

Edukacja nieformalna w miejscu pracy – podobne założenia, rozbieżne warunki Badanie dwóch międzynarodowych organizacji ekologicznych działających w czterech krajach

Strony: 53 – 75
Michal Bron Jr
PDFPS 4 (2016) 53-75

Dzieci w Polsce – najbiedniejsza grupa społeczna

Strony: 77-95
Barbara Smolińska-Theiss
PDFPS 4 (2016) 77-95

Okruchy wspomnień. Profesor Stanisław Kawula:działalność naukowo-dydaktyczna oraz organizacyjna

Strony: 97-117
Józef Górniewicz
PDFPS 4 (2016) 97-117

Zmiana postaw młodzieży wobec ustroju ekonomicznego i kwestii socjalnych – raport z badań porównawczych

Strony: 119-133
Mirosława Czerniawska
PDFPS 4 (2016) 119-133

Proces zdrowienia Perspektywa kobiet uzależnionych od alkoholu

Strony: 135-153
Ewa Włodarczyk
PDFPS 4 (2016) 135-153

Teatr niezawodowy w środowisku lokalnym

Strony: 155-166
Urszula Namiotko
PDFPS 4 (2016) 155-166

Sprawozdanie z VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rodzina i szkoła w środowisku lokalnym”

Strony: 167-197
PDFPS 4 (2016) 167-197