4/2018

Pedagogika Społeczna 4(70) Rok XVII 2018

PDF Spis treści 4(70) XVII 2018

Pedagogika społeczna – pedagogika społecznie zaangażowana Wokół inicjatyw i ruchów społecznych
Strony: 9 – 16
Barbara Smolińska-Theiss
PDF PS 4 (2018) 9 – 16

VI Zjazd Pedagogów Społecznych 17-18 IX 2018 r., Poznań
Strony: 25 – 27
PDF PS 4 (2018) 25 – 27

Społeczeństwo obywatelskie wobec opresji i zniewolenia przez ideologie, politykę i władzę
Strony: 33 – 57
Tadeusz Pilch
PDF PS 4 (2018) 33 – 57

Od pedagogiki środowiska ku pedagogice społeczeństwa obezwładnionego instytucją państwową
To jest nasz kraj – to jesteśmy my – społeczeństwo polskie
Strony: 85 – 98
Jerzy Modrzewski
PDF PS 4 (2018) 85 – 98

Helena Radlińska: powrót do źródeł i tradycji w ponowoczesnym świecie
Strony: 113 – 123
Wiesław Theiss
PDF PS 4 (2018) 113 – 123

W trosce o społeczeństwo Pedagogika społeczna w czasach nacjonalizmu
Strony: 137 – 159
Maria Mendel, Agnieszka Naumiuk, Bohdan Skrzypczak
PDF PS 4 (2018) 137 – 159

Dziecięce obywatelstwo – między prawami dziecka a rzeczywistością
Strony: 183 – 194
Ewa Jarosz
PDF PS 4 (2018) 183 – 194

Rodzice siłą demokracji
Strony: 207 – 217
Maria Mendel, Marta Wiatr
PDF PS 4 (2018) 207 – 217

Strategie i mechanizmy budowania ładu społecznego
Strony: 231 – 238
Tomasz Sosnowski, Wioleta Danilewicz
PDF PS 4 (2018) 231 – 238

Organizacje pozarządowe
Strony: 247 – 254
Agnieszka Naumiuk
PDF PS 4 (2018) 247 – 254

Ruchy kościelne działające w duchu Społecznej Nauki Kościoła na rzecz budowy dobrostanu młodzieży i dorosłych
Strony: 263 – 272
Bożena Matyjas
PDF PS 4 (2018) 263 – 272

Inicjatywy i ruchy sąsiedzkie
Strony: 283 – 291
Katarzyna Segiet, Kamila Słupska
PDF PS 4 (2018) 283 – 291

„Nasz udział w budowaniu życia” Ruch kobiet w stulecie praw kobiet
Strony: 303 – 313
Elżbieta Górnikowska-Zwolak, Agata Matysiak-Błaszczyk
PDF PS 4 (2018) 303 – 313

Ruch społeczny na rzecz praw osób LGBT+ Między rodziną a szkołą
Strony: 327 – 343
Danuta Uryga
PDF PS 4 (2018) 327 – 343

Wnioski i zadania pozjazdowe
Strony: 363 – 366
Barbara Kromolicka
PDF PS 4 (2018) 363 – 366

Uczestnicy VI Zjazdu Pedagogów Społecznych w Poznaniu
Strony: 371 – 374
PDF PS 4 (2018) 371 – 374