2/2018

Pedagogika Społeczna 2(68) Rok XVII 2018

PDF Spis treści 2(68) XVII 2018

Edukacja i zaangażowanie Sto lat pedagogiki społecznej w Polsce (1908–2008) Wprowadzenie
Strony: 9 – 34
Wiesław Theiss
PDF PS 2 (2018) 9 – 34

Studium Pracy Społecznej we Lwowie (1935–1939)
Strony: 83 – 101
Mirosław Łapot
PDF PS 2 (2018) 83 – 101

O pedagogice społecznej na świecie
Strony: 135 – 156
Jerzy Szmagalski
PDF PS 2 (2018) 135 – 156

Szkoła stowarzyszeniowa jako współczesna forma szkoły środowiskowej
Strony: 179 – 191
Danuta Uryga
PDF PS 2 (2018) 179 – 191

Wokół miejskiej szkoły środowiskowej – quasi -szkoły między uspołecznieniem a parentokracją
Strony: 193 – 205
Marta Wiatr
PDF PS 2 (2018) 193 – 205

Dzielenie się pamięcią – (re-)konstruowanie narracji – świadkowie zastępczy: oral history w projektach na rzecz upamiętniania lubelskich Żydów
Strony: 207 – 228
Marta Kubiszyn
PDF PS 2 (2018) 207 – 228

Teoretyczne i metodologiczne aspekty badań nad profesjonalizacją pracy socjalnej
Strony: 229 – 240
Ewa Kantowicz
PDF PS 2 (2018) 229 – 240

Społeczne konsekwencje problemu alkoholowego w Polsce
Strony: 241 – 258
Ewa Włodarczyk
PDF PS 2 (2018) 241 – 258

Od opiekuńczości do aktywizacji i usamodzielnienia Zasada subsydiarności państwa w organizacji pomocy społecznej
Strony: 259 – 273
Agnieszka Regulska
PDF PS 2 (2018) 259 – 273

Miasto pedagogiczne
Strony: 275 – 281
Maria Mendel
PDF PS 2 (2018) 275 – 281