1/2012

Pedagogika Społeczna Numer 1(43) Rok XI 2012

Pedagogika Społeczna Numer 1(43)

PDFSpis treści 1(43) XI 2012

Podmiotowość społeczna a animacja. Uwagi na marginesie najnowszych raportów o kulturze

Strony: 5 – 22
Ewa Bobrowska
PDFPS 1 (2012) 5-22

Od regionu do lokalności – ku społeczeństwu obywatelskiemu

Strony: 23 – 34
Jolanta Muszyńska
PDFPS 1 (2012) 23-34

Trauma dzieciństwa w rodzinie rozbitej. Diagnoza i strategie pomocy

Strony: 35 – 52
Bożena Matyjas
PDFPS 1 (2012) 35-52

Czynniki socjalizacji dziecka z rodziny wielodzietnej w szkole

Strony: 53 – 70
Paulina Forma
PDFPS 1 (2012) 53-70

Pedagogika ulicy naprzeciw wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży

Strony: 71 – 80
Kamil Tomaszewski
PDFPS 1 (2012) 71-80

Instytucjonalne próby “udomowienia” bezdomnego – analiza relacji bezdomny – instytucja z perspektywy podmiotów badanych

Strony: 81 – 99
Małgorzata Kostrzyńska
PDFPS 1 (2012) 81-99