1/2016

Pedagogika Społeczna Numer 1(59) Rok XV 2016

Pedagogika Społeczna Nr 1(59)
PDFPS 1(59) 2016

PDFSpis treści 1(59) XV 2016

Wywiad z Prof. zw. dr. hab. Jerzym Modrzewskim z okazji Jubileuszu
70-lecia urodzin i 45-lecia pracy zawodowej

Strony: 9 – 27
PDFPS 1 (2016) 9-27

Od redaktorów

Strony: 29 – 31
PDFPS 1 (2016) 29-31

W kalejdoskopie miejsc i życiowych doświadczeń

Strony: 37 – 51
Tadeusz Pilch
PDFPS 1 (2016) 37-51

Pamięć i miejsce in potentia: o mieście pełnym

Strony: 53 – 66
Maria Mendel, Wiesław Theiss
PDFPS 1 (2016) 53-66

Memory and Place in potentia: on the Complete City

Strony: 67 – 80
Maria Mendel, Wiesław Theiss
PDFPS 1 (2016) 67-80

Doświadczenia miejsca w przestrzeni globalnej – perspektywa pedagogiczna

Strony: 81 – 93
Wioleta Danilewicz
PDFPS 1 (2016) 81-93

Wilnianie w społeczności powojennego Gdańska. Między dawnym
a współczesnym współdzieleniem przestrzeni miejskiej

Strony: 95 – 106
Katarzyna Stankiewicz, Alicja Zbierzchowska
PDFPS 1 (2016) 95-106

Górnośląska rodzina i dom – przestrzenie pamięci i zapomnienia

Strony: 107 – 124
Jolanta Kijonka
PDFPS 1 (2016) 107-124

Rodzinne uwarunkowania kształtowania tożsamości

Strony: 125 – 136
Mirosław Sobecki
PDFPS 1 (2016) 125-136

Autobiografia – ważny element edukacji środowiskowej i międzypokoleniowej.
Przypadek Zygmunta Iwickiego

Strony: 137 – 154
Marek Sass
PDFPS 1 (2016) 137-154

Fotografia jako źródło postpamięci

Strony: 155 – 164
Kamilla Łaguna-Raszkiewicz
PDFPS 1 (2016) 155-164

Wspomnienia osobiste i ich znaczenie w konstytuowaniu przeszłości
miejsca

Strony: 165 – 173
Jolanta Muszyńska
PDFPS 1 (2016) 165-173

Pamięć miejsca na przykładzie tradycji kultywowanych w rodzinach polskich
i żydowskich w międzywojennym Białymstoku

Strony: 175 – 198
Joanna Sacharczuk
PDFPS 1 (2016) 175-198

Kurpiowski Zespół Folklorystyczny „Carniacy” – perspektywa edukacji
regionalnej

Strony: 199 – 218
Mariusz Samoraj
PDFPS 1 (2016) 199-218

Kronika

Strony: 219 – 227
PDFPS 1 (2016) 219-227