2/2017

Pedagogika Społeczna 2(64) Rok XVI 2017

PDF Spis Treści 2(64) XVI 2017

Mistrz, nauczyciel, wychowawca pokoleń
Strony: 9 – 32
Józef Górniewicz
PDF PS 2 (2017) 9-32

Niemowlę, wczesny rozwój i prawa dziecka: renesans zainteresowań pedagogiki społecznej
Strony: 33 – 55
Anna Odrowąż-Coates, Basia Vucic
PDF PS 2 (2017) 33-55

Dziecko i dzieciństwo – pejzaż współczesny. Rzecz o badaniach nad dzieciństwem
Strony: 57 – 81
Ewa Jarosz
PDF PS 2 (2017) 57-81

Przełom, przejścia, przesunięcia. Rodzina w procesie zmian
Strony: 83 – 93
Joanna Ostrouch-Kamińska
PDF PS 2 (2017) 83-93

Rekonstrukcje tożsamości współczesnych kobiet. Paradoksy emancypacji
Strony: 95 – 116
Agnieszka Gromkowska-Melosik
PDF PS 2 (2017) 95-116

Obraz ojca w zmieniającej się rzeczywistości społecznej
Strony: 117 – 134
Anna Dudak
PDF PS 2 (2017) 117-134

Przemiany w systemie opieki i wsparcia rodziny z dziećmi. Perspektywa paradygmatu familiocentrycznego
Strony: 135 – 150
Jarosław Przeperski
PDF PS 2 (2017) 135-150

Starzenie się i starość w badaniach i praktyce edukacyjnej – wybrane aspekty
Strony: 151 – 164
Małgorzata Halicka, Jerzy Halicki
PDF PS 2 (2017) 151-164

Medialni kuglarze o reformie gimnazjów
Strony: 165 – 181
Barbara Smolińska-Theiss
PDF PS 2 (2017) 165-181

Polskie quasi-szkoły – ideologiczne tło rodzicielskich inicjatyw edukacyjnych
Strony: 183 – 203
Marta Wiatr
PDF PS 2 (2017) 183-203

O środowiskowych uwarunkowaniach edukacji. Tezy o (nie)skuteczności funkcjonowania szkoły
Strony: 205 – 217
Piotr Mosiek
PDF PS 2 (2017) 205-217

Seria wydawnicza „Pedagogika Społeczna”
Strony: 219 – 230
Alina Szczurek-Boruta
PDF PS 2 (2017) 219-230