1/2018

Pedagogika Społeczna 1(67) Rok XVII 2018

PDF Spis treści 1(67) XVII 2018

Integralność – ważny aspekt kształcenia uniwersyteckiego w XXI wieku
Strony: 9 – 25
Marzanna Bogumiła Kielar, Aneta Gop
PDF PS 1 (2018) 9 – 25

Pedagogika skoncentrowana na osobie Janusza Tarnowskiego koncepcja wychowania integralnego
Strony: 27 – 38
Stanisław Chrobak
PDF PS 1 (2018) 27 – 38

O potrzebie utopijnej, radykalnie etycznej edukacji globalnej
Strony: 39 – 55
Magdalena Kuleta-Hulboj
PDF PS 1 (2018) 39 – 55

Spotkania ze sztuką – przestrzeń wychowania i socjalizacji człowieka
Strony: 57 – 83
Teresa Wilk
PDF PS 1 (2018) 57 – 83

Reprezentacje kryzysu uchodźczego w twitterowych przekazach organizacji humanitarnych
Strony: 85 – 105
Lucyna Kopciewicz
PDF PS 1 (2018) 85 – 105

Polskie quasi-szkoły – ideologiczne tło rodzicielskich inicjatyw edukacyjnych
Strony: 107 – 128
Marta Wiatr
PDF PS 1 (2018) 107 – 128

Refleksyjność społeczno-biograficzna młodzieży z warszawskiego centrum
Strony: 129 – 151
Wojciech Gola
PDF PS 1 (2018) 129 – 151

Internet jako środowisko wsparcia młodzieży w sytuacjach żałoby
Strony: 153 – 174
Edyta Sielicka
PDF PS 1 (2018) 153 – 174

Teoria i praktyka pedagogiczna wobec (aktualnych) zagrożeń egzystencjalnych i socjalizacyjnych dzieci i młodzieży
Strony: 175 – 179
Jerzy Modrzewski
PDF PS 1 (2018) 175 – 179

Marzec 2018 Stanowisko Stowarzyszenia „Ruch Pedagogów Społecznie Zaangażowanych” wobec społecznych problemów naszego kraju
Strony: 181 – 186
Tadeusz Pilch
PDF PS 1 (2018) 181 – 186

Sprawozdanie z Pierwszej Międzynarodowej Konferencji Pedagogiki Społecznej i Edukacji Społecznej pt. „Łącząc tradycje i innowacje”, 22–24 lutego 2018 r., Puebla, Meksyk
Strony: 187 – 191
Danuta Uryga, Marta Wiatr
PDF PS 1 (2018) 187 – 191