3/2012

Pedagogika Społeczna Numer 3(45) Rok XI 2012

Pedagogika Społeczna Numer 3(45)

PDFSpis treści 3(45) XI 2012

The role of family resources in overcoming a multi-problem crisis
(Rola zasobów rodzinnych w przezwyciężaniu kryzysu wieloproblemowego)

Strony: 7 – 20
Beata Maria Nowak
PDFPS 3 (2012) 7-20

Constructive and ecological origination of guidance and psychopedagogical diagnose focused on resources
(Konstruktywistyczne i socjoekologiczne korzenie poradnictwa i diagnozy psychopedagogicznej zorientowanej na zasoby)

Strony: 21 – 45
Marta Kulesza
PDFPS 3 (2012) 21-45

How the Wahhabi-based religious message influences the education system
in Saudi Arabia

(Wpływ wahhabistycznego przesłania religijnego na program nauczania w saudyjskich szkołach publicznych)

Strony: 47 – 71
Anna Odrowąż-Coates
PDFPS 3 (2012) 47-71

The role of intergrated approach in the study on orphans
(Podejście zintegrowane w badaniach monograficznych jako paradygmat badań nad zjawiskiem sieroctwa)

Strony: 73 – 88
Jolanta Biała
PDFPS 3 (2012) 73-88

Does value ‘freedom’ determine attitudes towards political and personal freedom?
(Czy wartość „wolność” determinuje postawy wobec wolności politycznej i osobistej?)

Strony: 89 – 104
Mirosława Czerniawska
PDFPS 3 (2012) 89-104

Factors influencing teachers’ professional behavior
(Czynniki warunkujące zachowania zawodowe nauczycieli)

Strony: 105 – 118
Marek Smulczyk, Łucja Krzyżanowska, Magdalena Stec
PDFPS 3 (2012) 105-118

The professional ambitions versus duties in the face family – about conflict of social roles performed by woman (the own study)
(Aspiracje zawodowe kontra obowiązki wobec rodziny – o konflikcie ról społecznych pełnionych przez kobiety (badania własne))

Strony: 119 – 133
Dagmara Dobosz
PDFPS 3 (2012) 119-133