3/2018

Pedagogika Społeczna 3(69) Rok XVII 2018

PDF Spis treści 3(69) XVII 2018

Od redaktorów
Strony: 13 – 16
PDF PS 3 (2018) 13 – 16

Starzenie się społeczeństwa i w społeczeństwie
Strony: 21 – 32
Małgorzata Halicka
PDF PS 3 (2018) 21 – 32

Wybrane koncepcje filozoficzne czasu i ich użyteczność w badaniach nad starością
Strony: 45 – 62
Maria Łuszczyńska
PDF PS 3 (2018) 45 – 62

Dylematy w badaniach opiekunów rodzinnych ludzi starych Refleksje socjologa starości i opiekuna
Strony: 81 – 90
Piotr Czekanowski
PDF PS 3 (2018) 81 – 90

Społeczne uwarunkowania stylu życia osób starszych
Strony: 91 – 108
Tadeusz Kowalewski
PDF PS 3 (2018) 91 – 108

Poczucie własnej atrakcyjności a poczucie dobrostanu w okresie późnej dorosłości – moderująca rola płci
Strony: 109 – 122
Maria Finogenow
PDF PS 3 (2018) 109 – 122

(Starzejące się) ciało człowieka w opiniach i doświadczeniu seniorów. Podejście badawcze
Strony: 123 – 138
Emilia Kramkowska
PDF PS 3 (2018) 123 – 138

Emerytura – czas oczekiwań czy obaw?
Strony: 139 – 148
Monika Dorota Adamczyk
PDF PS 3 (2018) 139 – 148

Jakość życia osób starszych przebywających w domach pomocy społecznej
Strony: 149 – 166
Zofia Nowak-Kapusta, Jacek Durmała, Ewelina Bąk, Aleksandra Cieślik, Grażyna Franek
PDF PS 3 (2018) 149 – 166

Starość i ludzie starzy w percepcji młodzieży Ciągłość i zmiana
Strony: 167 – 184
Krzysztof Czykier
PDF PS 3 (2018) 167 – 184

Postawy wobec osób starszych uczniów Medycznego Studium Zawodowego oraz studentów kierunków humanistycznych i niehumanistycznych (polskich i zagranicznych)
Strony: 185 – 202
Grażyna Bartkowiak, Irena Szklana-Berest, Agnieszka Krugiełka
PDF PS 3 (2018) 185 – 202

Problem nadużywania alkoholu przez osoby starsze zamieszkujące domy pomocy społecznej – aspekty prawno-społeczne i wyzwania dla edukacji
Strony: 203 – 220
Anna Szafranek
PDF PS 3 (2018) 203 – 220

Nadużywanie alkoholu jako czynnik ryzyka przemocy w rodzinie
Strony: 221 – 234
Jerzy Halicki
PDF PS 3 (2018) 221 – 234

Powszednia aktywność wiejskich seniorów (wymiar społeczno-edukacyjny i kulturalny)
Strony: 235 – 252
Zofia Szarota
PDF PS 3 (2018) 235 – 252

Zasoby osobiste polskich seniorów w kontekście zadań pracy socjalnej z osobami starszymi
Strony: 253 – 270
Katarzyna Ziomek-Michalak
PDF PS 3 (2018) 253 – 270

Koncepcja wolontariatu w świetle analizy treści zamieszczanych na portalach hospicjów dziecięcych
Strony: 271 – 284
Aneta Jarzębińska, Rafał Iwański, Edyta Sielicka
PDF PS 3 (2018) 271 – 284

Sprawozdanie z konferencji „Starość w perspektywie personalistycznej, społecznej i kulturowej – refleksje interdyscyplinarne” Białowieża, 23–25 maja 2018 roku
Strony: 285 – 302
PDF PS 3 (2018) 285 – 302