2/2013

Pedagogika Społeczna Numer 2(48) Rok XII 2013

Pedagogika Społeczna Numer 2(48)

PDFSpis teści 2(48) XII 2013

Rodzina jako środowisko uczące się

Strony: 7 – 21
Marta Wiatr
PDFPS 2 (2013) 7-21

Współpraca rodziców i nauczycieli – perspektywa kontynuacji i zmiany

Strony: 23 – 43
Mikołaj Winiarski
PDFPS 2 (2013) 23-46

Katolicka praca społeczno-wychowawcza. Szkic zagadnienia

Strony: 47 – 71
Wiesław Theiss
PDFPS 2 (2013) 47-71

Wolontariat Europejski i jego recepcja w Polsce

Strony: 73 – 88
Agata Cudowska, Agata Butarewicz
PDFPS 2 (2013) 73-88

Wolontariatw organizacjach pozarządowych w Polsce

Strony: 89 – 114
Mirosław Górecki
PDFPS 2 (2013) 89-114

Agresja w młodym pokoleniu– teoretyczne i empiryczne egzemplifikacje

Strony: 115 – 136
Ewa Wysocka
PDFPS 2 (2013) 115-136

Imigranci i uchodźcy w Danii – perspektywa badacza

Strony: 137 – 154
Edyta Januszewska
PDFPS 2 (2013) 137-154

Obchody Roku Janusza Korczaka w Ameryce Łacińskiej

Strony: 155 – 167
Piotr Konieczny
PDFPS 2 (2013) 155-167