Pedagogika Społeczna Kontakt

Pedagogika Społeczna Kontakt

REDAKCJA KWARTALNIKA PEDAGOGIKA SPOŁECZNA
Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
ul. Marszałkowska 115
00-102 Warszawa
tel. (22) 338 98 10
e-mail: pedagogikaspoleczna@pedagogikaspoleczna.com

WYDAWNICTWO
Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
ul. Marszałkowska 115
00-102 Warszawa
tel. (22) 338 98 10
e-mail: wydawnictwo@pedagogium.pl