4/2022

Pedagogika Społeczna 4 (85) Rok XXI 2022

Spis treści

Strony: 01 – 08
PDF Spis treści 4(85) XXI 2022

Justyna Strykowska-Nowakowska

Kierunki przemian rodziny
w percepcji przedstawicieli dwóch pokoleń:
seniorów i generacji Z

Strony: 09 – 23
PDF PS 4 (2022) 9 – 23

Paweł Migała

Kultura środowiska rodzinnego i szkolnego
jako czynniki kształtujące postawy dzieci i młodzieży
wobec obcokrajowców

Strony: 25 – 46
PDF PS 4 (2022) 25 – 46

Karolina Czerwiec

Pozytywne doświadczenia rodziców dziecka intepłciowego
– studium przypadku

Strony: 47 – 57

PDF PS 4 (2022) 47 – 57

Paweł Migała

Szkoła jako jeden z czynników wpływających
na powstawanie, narastanie i utrwalanie
zachowań agresywnych wśród młodzieży gimnazjalnej

Strony: 59 – 77

PDF PS 4 (2022) 59 – 77

Małgorzata Siwińska

Poziomy wartości
w systemach kształcenia Steinera i Montessori

Strony: 79 – 89

PDF PS 4 (2022) 79 – 89

Magdalena Lezucha

Postawy studentów
wobec zjawiska interpłciowości i osób interpłciowych

Strony: 91 – 107

PDF PS 4 (2022) 91 – 107

Bernard Wróblewski

Projekty unijne jako narzędzie realizacji zadań z zakresu
włączania społecznego

Strony: 109 – 120

PDF PS 4 (2022) 109 – 120

Krzysztof Martyniak

Rola i znaczenie sił środowiskowych w procesie inkluzji
młodych kobiet zagrożonych wykluczeniem*

Strony: 121 – 136

PDF PS 4 (2022) 121 – 136

Wojciech Sroczyński

Helena Radlińska (1879–1954) – twórczyni pedagogiki
społecznej jako dyscypliny naukowej

Strony: 137 – 159

PDF PS 4 (2022) 137 – 159

Sylwia Zydek

Urszula Ledóchowska (1865–1939)
i zgromadzenie Urszulanek SJK (szare)
wobec problemów społecznych Polski i Europy
w początkach XX wieku

Strony: 161 – 180

PDF PS 4 (2022) 161 – 180

Katarzyna Marszałek

Elementy obrazu wychowania
w działalności Ośrodka Badań Programowych
i Ośrodka Badań Psychologiczno-Pedagogicznych/
/Ośrodka Badań ZHP w latach 1957–1975

Strony: 181 – 199

PDF PS 4 (2022) 181 – 199

Katarzyna Marszałek

Elementy obrazu wychowania w działalności
Zespołu i Wydziału Badań i Analiz Głównej Kwatery ZHP
w latach 1987–2014

Strony: 201 – 223

PDF PS 4 (2022) 201 – 223

Katarzyna Marszałek

Elementy obrazu wychowania
w działalności Harcerskiego Instytut Badawczego
Głównej Kwatery ZHP w latach 2016–2021

Strony: 225 – 255

PDF PS 4 (2022) 225 – 255