1/2017

Pedagogika Społeczna 1(63) Rok XVI 2017

PDF Spis Treści 1(63) XVI 2017

Komunitaryzm w percepcji współczesnej pedagogiki praktyki społecznej
Strony: 9 – 28
Andrzej Radziewicz-Winnicki
PDF PS 1 (2017) 9-28

Ludzkość i naród– dylematy antropologiczne w twórczości Edyty Stein
Strony: 29 – 46
Alicja Żywczok
PDF PS 1 (2017) 29-46

Zmierzch publicznej oświaty samorządowej
Strony: 47 – 65
Danuta Uryga
PDF PS 1 (2017) 47-65

Wanda Wyrobkowa-Pawłowska: życie jako służba społeczna
Strony: 67 – 82
Wiesław Theiss
PDFPS 1 (2017) 67-82

(Nie)odkryte możliwości wspierania rodziny w środowisku lokalnym
Strony: 83 – 96
Małgorzata Ciczkowska-Giedziun
PDFPS 1 (2017) 83-96

Kapitał społeczny seniorów jako źródło wsparcia rodziny
Strony: 97 – 110
Elżbieta Kościńska
PDFPS 1 (2017) 97-110

Edukacja w starości – życzenie czy szansa na przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych?
Strony: 111 – 128
Anna Rudnik
PDFPS 1 (2017) 111-128

Cyber-threat Prevention in Czech Pedagogical Reality
Strony: 129 – 137
Václav Bělík, Stanislava Hoferková
PDFPS 1 (2017) 129-137

Hierarchia wartości osób wykluczonych społecznie
Strony: 139 – 159
Beata Maria Nowak
PDFPS 1 (2017) 139-159

Przejawy buntu squatterów a ich poziom ego-rezyliencji
Strony: 161 – 174
Paula Ladwiniec
PDFPS 1 (2017) 161-174

Partycypacja społeczna dzieci i młodzieży – analiza dyskursu wykluczenia społecznego
Strony: 175 – 196
Anita Gulczyńska
PDFPS 1 (2017) 175-196

Nie możemy pozostać obojętni!
Strony: 197 – 210
PDFPS 1 (2017) 197-210