3/2015

Pedagogika Społeczna Numer 3(57) Rok XIV 2015

Pedagogika Społeczna Numer 3(57)
PDFPS 3(57) 2015

PDFSpis treści 3(57) XIV 2015

Od redaktora

Strony: 9 – 10
PDFPS 3 (2015) 9-10

List Zespołu Pedagogiki Społecznej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w sprawie planów cofnięcia obowiązku szkolnego dla dzieci 6-letnich

Strony: 13 – 15
PDFPS 3 (2015) 13-15

O konieczności powrotu do subsydiarnej roli państwa w publicznej edukacji szkolnej dzieci i młodzieży

Strony: 17 – 51
Bogusław Śliwerski
PDFPS 3 (2015) 17-51

Szkoła środowiskowa i jej obecność w edukacji równoległej, permanentnej i środowiskowej

Strony: 53 – 76
Mikołaj Winiarski
PDFPS 3 (2015) 53-76

Kultura szkoły – o jej złożoności i wielowymiarowości

Strony: 77 – 87
Maria Czerepaniak-Walczak
PDFPS 3 (2015) 77-87

W poszukiwaniu teorii szkoły

Strony: 89 – 112
Edyta Januszewska, Marta Kulesza, Michał Kwiatkowski, Anna Odrowąż-Coates, Anna Perkowska-Klejman, Marta Wiatr
PDFPS 3 (2015) 89-112

Klimat szkoły jako kategoria opisowa środowiska szkolnego

Strony: 113 – 125
Marek Kulesza, Marta Kulesza
PDFPS 3 (2015) 113-125

Funkcja opiekuńczo-wychowawcza szkoły: relikt przeszłości czy współczesne wyzwanie

Strony: 127 – 145
Barbara Smolińska-Theiss
PDFPS 3 (2015) 127-145

Peryferie edukacyjne szkół wiejskich w warunkach niżu demograficznego

Strony: 147 – 161
Krystyna Marzec-Holka
PDFPS 3 (2015) 147-161

Szkoła promująca zdrowie w Europie i Polsce: rozwój koncepcji i struktury dla jej wspierania w latach 1991–2015

Strony: 163 – 184
Barbara Woynarowska, Magdalena Woynarowska-Sołdan
PDFPS 3 (2015) 163-184

Vergessene Kinder: Suizid eines Elternteils und die Folgen für die Nachfahren – eine Aufgabe für die schulische Sozialpädagogik

Strony: 185 – 200
Ulrich Paetzold
PDFPS 3 (2015) 185-200

Zapomniane dzieci. Samobójstwo rodzica i jego wpływ na potomstwo – zadanie dla szkolnej pedagogiki społecznej

Strony: 201 – 215
Urlich Paetzold
PDFPS 3 (2015) 201-215

Quasi-szkoły – nowe przedsięwzięcia rodzicielskie na obrzeżu systemu oświaty

Strony: 217 – 232
Danuta Uryga, Marta Wiatr
PDFPS 3 (2015) 217-232

„Culturally different” children in a school environment. Research reports

Strony: 233 – 251
Urszula Markowska-Manista, Edyta Januszewska
PDFPS 3 (2015) 233-251

Recenzje

Strony: 253 – 280
PDFPS 3 (2015) 253-280