2/2012

Pedagogika Społeczna Numer 2(44) Rok XI 2012

Pedagogika Społeczna Numer 2(44)

PDFSpis treści 2(44) XI 2012

Czy prawo zmienia społeczną rzeczywistość? Obraz działań lokalnych wobec problemu przemocy nad dzieckiem w rodzinie po nowelizacji prawa

Strony: 7 – 21
Ewa Jarosz
PDFPS 2 (2012) 7-21

Profilaktyka w szkole – kwestie teoretyczne i praktyczne

Strony: 23 – 44
Renata Małgorzata Ilnicka
PDFPS 2 (2012) 23-44

O dysfunkcjonalności szpitali dehumanizacji medycyny i etosie zawodowym pielęgniarek

Strony: 45 – 58
Anna Maria Jeznach
PDFPS 2 (2012) 45-58

Kultura popularna a styl życia – konteksty edukacyjne

Strony: 59 – 70
Karina Leksy
PDFPS 2 (2012) 59-70

Saudyjskie osiedla grodzone a podziały społeczne

Strony: 71 – 87
Anna Odrowąż-Coaets
PDFPS 2 (2012) 71-87

Zapełnianie pustki społecznej czyli działalność Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w Żeszczynce

Strony: 89 – 112
Katarzyna Odyniec
PDFPS 2 (2012) 89-112

Miejska Pracownia Przyrodnicza dla dzieci w Łodzi w latach 1921–1938

Strony: 113 – 121
Anna Cisińska
PDFPS 2 (2012) 113-121