1/2023

Pedagogika Społeczna 1 (87) Rok XXII 2023

Strony: 01 – 02
PDF 1(87) XXI 2023

Spis treści

Strony: 03 – 04

PDF PS 3-4 (2022) 3 – 4

Strony: 05 – 06

PDF PS 5-6 (2022) 5 – 6

Strony: 07 – 08

PDF PS 7-8 (2022) 7 – 8

Kazimiera Wódz*, Małgorzata Orłowska**

Praca socjalna wobec wyzwań XXI wieku
Wprowadzenie

Strony: 09 – 22

PDF PS 9-22 (2022) 9 – 22

Krzysztof Frysztacki
Dlaczego pojawiło się pojęcie miejskiej pracy socjalnej
i czy warto z niego korzystać?

Strony: 23 – 32

PDF PS 23-32 (2022) 23 – 32

Jerzy Szmagalski
Akademia Pedagogiki Specjalnej
Z debaty nad reorientacją pracy socjalnej
w stanie globalnych zagrożeń

Strony: 33 – 62

PDF PS 33-62 (2022) 33 – 62

Piotr Sałustowicz
Uniwersytet SWPS
Praca socjalna w „nowym świecie”

Strony: 63 – 86

PDF PS 63-86 (2022) 63 – 86

Agnieszka Golczyńska-Grondas
Uniwersytet Łódzki
Społeczne innowacje
w świecie społecznym pracy socjalnej:
ramy instytucjonalne i „czynnik ludzki”

Strony: 87 – 106

PDF PS 87-106 (2022) 87 – 106

Krystyna M. Błeszyńska
PEDAGOGIUM WSNS w Warszawie
Wybrane problemy pomocy uchodźcom wojennym

Strony: 107 – 118

PDF PS 107-118 (2022) 107 – 118

Małgorzata Orłowska
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
O inkluzywnej roli pracy socjalnej
wobec ludzi niepełnosprawnych

Strony: 119 – 130

PDF PS 119-130 (2022) 119 – 130