3/2023

Pedagogika Społeczna 3 (89) Rok XXII 2023

Strony: 01

PDF PS 01 (2023) 1

Rada Naukowa
Strony: 02

PDF PS 01 (2023) 2

Spis Treści

Strony: 03-04

PDF PS 01 (2023) 3-4

Social Pedagogy

Strony: 05

PDF PS 01 (2023) 5

List of Contents

Strony: 07-08

PDF PS 01 (2023) 7-8

Aleksander Lipski
Społeczeństwo wiedzy?
Między tautologią, panekonomizmem
a fałszywą świadomością

Strony: 09-26

PDF PS 01 (2023) 9-26

Błażej Przybylski
Pokolenie X, Y oraz Z
Próba uporządkowania ram czasowych
i etykiet pokoleniowych

Strony: 27-44

PDF PS 01 (2023) 27-44

Zdzisław Sirojć
Zakład pracy jako środowisko wychowawcze
Rola menedżerów
w realizacji edukacyjnych funkcji przedsiębiorstwa

Strony: 45-66

PDF PS 01 (2023) 45-66

Justyna Sala-Suszyńska*, Julia Wiatr**, Marta Furtak***
Zdalne wagarowanie wśród uczniów szkół podstawowych

Strony: 67-82

PDF PS 01 (2023) 67-82

Magdalena Pokropek
Myślenie krytyczne w środowisku nowych mediów
– przegląd wybranych koncepcji, pomiar, kształcenie*

Strony: 83-118

PDF PS 01 (2023) 83-118

Maria Kolankiewicz
Mali uchodźcy – dzieci z ukraińskich placówek w Polsce

Strony: 119-140

PDF PS 01 (2023) 119-140

Krzysztof Zajdel
Ukrainians’ experience of school evaluation in Poland

Strony: 141-154

PDF PS 01 (2023) 141-154

Aneta Rogalska-Marasińska
„Dwie siostry,
czyli uniwersalna prawda o życiu człowieka
w opowieściach i rytmach afrykańskiego ludu Hausa”
– działania animacyjne w perspektywie
wielokulturowego i zrównoważonego społeczeństwa

Strony: 155-173

PDF PS 01 (2023) 155-173