2/2019

Pedagogika Społeczna 2(72) Rok XVIII 2019

PDF Spis treści 2(72) XVIII 2019

Teoretyczne podstawy współczesnej pedagogiki zdrowia jako subdyscypliny pedagogiki
Strony: 9 – 23
Ewa Syrek
PDF PS 2 (2019) 9 – 23

Zdrowie człowieka w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju
Strony: 39 – 49
Ligia Tuszyńska, Agnieszka Pawlak
PDF PS 2 (2019) 39 – 49

Profilaktyka chorób nowotworowych – możliwości wykorzystania doświadczeń europejskich
Strony: 61 – 74
Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz
PDF PS 2 (2019) 61 – 74

Poczucie zdrowia mieszkańców Tychów – perspektywa demograficzna
Strony: 75 – 86
Katarzyna Kowalczewska-Grabowska
PDF PS 2 (2019) 75 – 86

Świadomość zdrowotna uczniów w kontekście zapobiegania chorobom nowotworowym
Strony: 87 – 99
Karina Leksy
PDF PS 2 (2019) 87 – 99

Czas wolny studentów i promocja zdrowego stylu życia na przykładzie University of Oxford
Strony: 101 – 116
Marcin Gierczyk
PDF PS 2 (2019) 101 – 116

Zadania i funkcje społeczne edukacji dorosłych w perspektywie uczenia się w dorosłości
Strony: 117 – 132
Zofia Szarota
PDF PS 2 (2019) 117 – 132

Nauczyciele z pogranicza polsko-czeskiego o swoich sąsiadach
Strony: 149 – 162
Anna Szafrańska
PDF PS 2 (2019) 149 – 162

Wypalenie zawodowe pedagogów a wybrane czynniki socjodemograficzne
Strony: 163 – 182
Anna Karłyk-Ćwik
PDF PS 2 (2019) 163 – 182

Przejawy konstruowania tożsamości profesjonalnej podmiotu działającego. Przykład asystentów rodziny
Strony: 183 – 202
Izabela Kamińska-Jatczak
PDF PS 2 (2019) 183 – 202