Pożegnanie

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, iż w dniu 23 marca 2022 odeszła od nas Pani Profesor dr hab. Jadwigi Kuczyńskiej – Kwapisz, Człowiek Wielkiego Serca, wybitny pedagog, wieloletni wychowawca w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Laskach, profesor zwyczajny Katedry Pedagogiki Specjalnej, Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie przez wiele lat pełniła funkcję dziekana,  twórca i wieloletni kierownik Zakładu Tyflopedagogiki w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, wieloletni redaktor “Szkoły Specjalnej”, krajowy i międzynarodowy ekspert w zakresie tyflopedagogiki, autorka wielu liczących się publikacji naukowych, do ostatnich dni oddana sprawie osób niepełnosprawnych. Polska pedagogika specjalna poniosła wielką stratę, spuścizna Pani Profesor Jadwigi Kuczyńskiej-Kwapisz pozostanie jednak inspiracją dla Jej uczniów i następców.

Jako Zespół Redakcyjny “Pedagogiki Społecznej” czujemy się zaszczyceni, iż mogliśmy opublikować w nr 1-2/2021 ostatni z Jej tekstów. Trudno jednak pogodzić się z myślą, iż jest on Ostatni.

Z wyrazami głębokiego szacunku dla pamięci Pani Profesor,

Zespół Redakcyjny Pedagogiki Społecznej:

dr Krzysztof Zieliński, Prorektor Pedagogium WSNS, redaktor naczelny

dr hab. Krystyna M. Błeszyńska, zastępca redaktora naczelnego ds programowych

Barbara Chmielewska, sekretarz redakcji